PKP S.A. stawiają na kształcenie zawodowe

PKP S.A. stawiają na kształcenie zawodowe

Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały umowę patronacką z Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka”. Spółka obejmie swoim patronatem klasy kształcące uczniów w zawodzie technik logistyk.

– Podpisana umowa patronacka ze szkołą o pięknych tradycjach kształcenia na kierunkach związanych z transportem kolejowym świadczy o tym, że inwestujemy nie tylko w budowę nowoczesnej kolei: modernizację linii kolejowych, dworców i taboru, ale inwestujemy również w szkolnictwo na kierunkach związanych z transportem. Już teraz cieszę się, że młodzież wiąże swoją przyszłość z tym sektorem gospodarki – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.  

Główne cele umowy patronackiej to podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie przez uczniów umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia. W ramach umowy PKP SA będą m.in. uczestniczyć w organizowanych przez szkołę konferencjach tematycznych oraz targach pracy. Uczniowie technikum będą mieli możliwość przyjrzenia się logistyce w branży kolejowej, szczególnie w zakresie przygotowania procesu inwestycyjnego związanego z budową infrastruktury terminalowej. W ramach porozumienia organizowana będzie praktyczna nauka zawodu oraz wykłady tematyczne, wycieczki zawodowe i studyjne mające na celu zaprezentowanie uczniom funkcjonowania przedsiębiorstw z obszaru logistyki.

– Polskie Koleje Państwowe S.A. współpracują z coraz większą liczbą placówek edukacyjnych różnego szczebla. Cieszy nas to, że dziś podpisujemy umowę z Technikum nr 7 o wieloletnich tradycjach kształcenia kolejnych kadr dla całej branży. My, jako spółka kolejowa, jesteśmy żywo zainteresowani podnoszeniem jakości kształcenia zawodowego. Współpraca między PKP S.A. i Technikum nr 7 w Warszawie dobrze rokuje dla całej branży kolejowej – powiedział dr Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A. ds. strategii i logistyki.

– Współpracujemy już z grupą ponad 100 przedsiębiorstw z różnych kierunków zawodowych. Cieszymy się, że do tej grupy dołącza obecnie PKP S.A., co zapewni naszej młodzieży możliwość zdobywania doświadczeń zawodowych na wysokim poziomie – mówi Agnieszka Borkowska-Gut, dyrektor Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka”.