PKP S.A. przejęły dworce w Grajewie i Augustowie

PKP S.A. przejęły dworce w Grajewie i Augustowie

Polskie Koleje Państwowe przejęły dwa zabytkowe dworce kolejowe w województwie podlaskim – w Grajewie i Augustowie. Oba dworce przejdą kompleksową przebudowę z poszanowaniem ich wartości zabytkowej w ramach kolejnej edycji autorskiego projektu PKP S.A. – Programu Inwestycji Dworcowych, który będzie realizowany w latach 2024-2030.

Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały z reprezentującym Skarb Państwa Starostwem Powiatowym w Grajewie umowę nabycia nieruchomości, na której znajduje się dworzec kolejowy w Grajewie. Dzięki temu pochodzący z 1873 roku budynek dworca przejdzie kompleksową przebudowę. Powstanie obiekt spełniający współczesne standardy, nowoczesny i bezpieczny, służący wszystkim podróżnym, w tym osobom z ograniczoną możliwością poruszania się. Oprócz dworca w Grajewie, Polskie Koleje Państwowe S.A. przejęły także od samorządu terytorialnego dworzec kolejowy w Augustowie. Dzięki temu obiekt, po przeprowadzeniu gruntownej modernizacji, znów będzie służył pasażerom i lokalnej społeczności, a dodatkowo część jego powierzchni zostanie przeznaczona na potrzeby Miasta. Oba dworce przejdą kompleksową przebudowę w ramach kontynuacji Programu Inwestycji Dworcowych PKP S.A., realizowanej w latach 2024-2030.

Rozwój polskiej kolei traktujemy jako jeden z celów strategicznych. Realizujemy przełomowy program w historii Polski. Efektem już odczuwalnym jest modernizacja i budowa dworców, w szczególności dla mieszkańców mniejszych miejscowości, o których zapomniały rządy naszych politycznych konkurentów. Chcemy, żeby Polacy korzystali z bezpiecznych i komfortowych połączeń kolejowych – mówi Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

Program Inwestycji Dworcowych stanowi największy w historii Polski program przebudowy dworców kolejowych. W ramach pierwszej edycji programu realizowanego w latach 2016-2023 zmodernizowanych oraz wybudowanych od nowa zostanie prawie 200 obiektów dworcowych w całym kraju o wartości nakładów inwestycyjnych ponad 3,1 mld zł brutto. Dzięki realizowanemu od 2016 roku programowi już 82 lokalizacje w całej Polsce otrzymały zupełnie nowe lub zmodernizowane dworce kolejowe, kolejne inwestycje są na etapie prac budowlanych, a 42 na etapie projektowania i przygotowania.

Główne założenia naszego programu odmieniającego oblicze polskich dworców to dostępność dla podróżnych o ograniczonej możliwości poruszania się, nowoczesność oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa. Celem Programu jest między innymi zwiększenie atrakcyjności i dostępności kolei zarówno w miastach, jak i przede wszystkim w mniejszych miejscowościach. Działania te pozwolą zacierać historyczne dysproporcje w infrastrukturze kolejowej pomiędzy regionami, co będziemy mogli obserwować również w województwie podlaskim – podkreśla Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Polskie Koleje Państwowe mają ogromne doświadczenie w modernizacji dworców. Dzięki przejęciu dworców w Grajewie i Augustowie przez PKP S.A. mają one szansę na nowe życie. Oba obiekty są wpisane do rejestru zabytków, a dzięki modernizacji odzyskają swój dawny blask oraz będą służyły pasażerom oraz lokalnym społecznościom – mówi Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP S.A.

Na terenie województwa podlaskiego aktualnie realizowanym programem inwestycyjnym objętych jest 14 dworców kolejowych. Kompleksowa przebudowa dziewięciu z nich już się zakończyła. Pasażerowie korzystają ze zmodernizowanych dworców: Białystok, Kuźnica Białostocka, Jabłoń Kościelna, Siemiatycze i Szepietowo. PKP S.A. oddały do użytku także wybudowane od postaw nowoczesne dworce systemowe. Powstały one na stacjach: Bielsk Podlaski, Czeremcha, Wasilków, Racibory. Prowadzone są także prace budowlane związane z rewitalizacją dworca w Czyżewie, a kolejne cztery inwestycje w tym województwie są na etapie projektowania. W ramach kontynuacji Programu Inwestycji Dworcowych 2024-2030 poddano analizom 13 lokalizacji, w tym oprócz dworców w Grajewie i Augustowie na liście projektów znalazły się m.in. dworce w Knyszynie i Mońkach.