Cztery oferty na budowę zaplecza technicznego KM w Radomiu

Cztery oferty na budowę zaplecza technicznego KM w Radomiu

Koleje Mazowieckie otworzyły oferty w postępowanie na zaprojektowanie i wybudowanie bazy utrzymaniowo-naprawczej pojazdów kolejowych w Radomiu. Do przewoźnika zgłosiło się czterech wykonawców.

Na sfinansowanie zamówienia Koleje Mazowieckie zamierzają przeznaczyć 79 888 500 zł brutto.

Oferty złożyli:

  • Intop Warszawa – 74 954 588,90 zł brutto
  • Konsorcjum Agat, Inżynieria Rzeszów – 79 581 000 zł brutto
  • Mostostal Kraków – 77 083 876,14 zł brutto
  • Konsorcjum DB Projekt, Consbud – 76 875 000 zł brutto

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie bazy, tj.: hali utrzymaniowo-naprawczej z warsztatami, akumulatorownią i magazynem oraz garażem, budynku socjalno-biurowego, sprężarkowni, kotłowni c.o., magazynu materiałów niebezpiecznych, pomieszczenia na odpady przemysłowe, myjni taboru, niezbędnej infrastruktury i zagospodarowania terenu.

Koleje Mazowieckie oczekują, aby przedmiot umowy został wykonany w terminie 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Przypomnijmy, że  w maju 2022 r. przewoźnik ogłosił pierwsze postępowanie w tej sprawie. W przetargu stanął tylko jeden wykonawca, który złożył ofertę w wysokości 79 888 500 zł brutto, przy budżecie na poziomie 52 890 000 zł brutto. Ostatecznie postępowanie unieważniono, a pod koniec lutego 2023 r. spółka wybrała firmę, która wykonała aktualizację PFU dla inwestycji.