PKP S.A. podpisały umowę na modernizację dworca Rzeszów Główny

PKP S.A. podpisały umowę na modernizację dworca Rzeszów Główny

Budynek dworca kolejowego Rzeszów Główny zostanie poddany kompleksowej modernizacji. Przebudowa pomieszczeń wewnątrz obiektu istotnie wpłynie na poprawę komfortu obsługi podróżnych, w tym również osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zlikwidowane zostaną dotychczasowe bariery architektoniczne. Pojawią się także nowe udogodnienia – m.in. ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy dotykowe dworca, pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących czy obniżone okienka kasowe. Dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami będą również toalety. 

– Z modernizacji dworca i utworzenia Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego ucieszą się z pewnością mieszkańcy miasta i całego Podkarpacia. Powstały w ten sposób węzeł przesiadkowy integrujący kolej z komunikacją miejską oraz transportem indywidualnym, usprawni całą komunikację w tym regionie, a także przekieruje ją na nowe, wygodniejsze dla pasażerów tory. Warto również dodać, że inwestycje takie jak ta, to dobra wiadomość nie tylko dla miejscowości, w których są planowane. Są one korzystne dużo szerzej – dla polskiej gospodarki, środowiska, dla nas wszystkich – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

 – Dworzec Rzeszów Główny przejdzie gruntowną przebudowę. To jedna z rządowych inwestycji w woj. podkarpackim. Cały region bardzo zyskuje dzięki takim inicjatywom – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

– Rzeszów Główny to kolejny punkt na systematycznie powiększającej się mapie nowych i zmodernizowanych inwestycji kolejowych. Z dworca będącego częścią nowoczesnego centrum komunikacyjnego skorzystają nie tylko mieszkańcy stolicy Podkarpacia i regionu, lecz także podróżujący z innych części Polski, a także ci, którzy planują wyjazdy zagraniczne na południe i wschód Europy. Dzięki dofinansowaniu inwestycji z funduszy unijnych i pieniędzy krajowych jej realizacja znacznie przyspieszy i będzie miała realny wpływ na rozwój komunikacyjny Polski – podkreśla Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

– Modernizacja dworca Rzeszów Główny to kolejne przedsięwzięcie PKP S.A. realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Będzie to już trzeci obiekt w województwie podkarpackim, po dworcach Radymno i Czarna Tarnowska, na którym prowadzone będą prace budowlane – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A. ds. inwestycji. – Rozpoczęcie robót na dworcu w Rzeszowie pokazuje również, jak zaawansowany jest program inwestycyjny PKP S.A. Na etapie procesu budowlanego znajduje się obecnie 44% dworców objętych programem – dodaje Ireneusz Maślany.

Zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obiekt z zewnątrz zachowa swój modernistyczny charakter. W ramach prac renowacji poddana zostanie elewacja budynku, a stolarki okienna i drzwiowa wymienione zostaną na nowe. Inwestycja PKP S.A. zakłada również budowę placu na poziomie -1. Będzie on pełnił funkcję łącznika między dworcem, parkingiem podziemnym i peronami. Bezpośrednią komunikację z parkingiem i placem zapewnią też pomieszczenia na poziomie -1, które zostaną gruntownie przebudowane.

Zwiększony poziom bezpieczeństwa zapewni montaż nowoczesnych systemów: monitoringu, kontroli napadu czy BMS (inteligentnego zarządzania budynkiem). Na dworcu pojawią się także elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz system informacji głosowej.

– Zgodnie z unijną Strategią Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności kolej stanie się ważną osią nowoczesnego i inteligentnego systemu sieci transportowej. W te założenia wpisuje się długo wyczekiwana modernizacja dworca kolejowego w Rzeszowie, która jest jednym z elementów centrum przesiadkowego integrującego różne środki transportu. Dzięki tej inwestycji kolej będzie mogła pełnić funkcję szkieletu w połączeniach pomiędzy aglomeracją rzeszowską i innymi miejscowościami regionu, Polski oraz całej Europy. Jest to kolejny krok do tego, aby transport publiczny stał się bardziej dostępny, funkcjonalny i przyjazny dla środowiska – mówi Christopher Todd, dyrektor ds. polityki regionalnej w Polsce, z Komisji Europejskiej.

– Modernizacja dworca głównego w Rzeszowie zostanie zrealizowana przy wsparciu środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach którego na rozwój transportu kolejowego w Polsce przewidziano ponad 22 miliardy złotych. Nie ukrywamy swojego zadowolenia z faktu, że ten rok, ogłoszony przez KE Europejskim Rokiem Kolei, rozpoczął się m.in. od podpisania umowy na realizację inwestycji właśnie w priorytetowym dla Unii Europejskiej sektorze. Przedsięwzięcie istotnie przyczyni się do poprawy mobilności przestrzennej w całym regionie oraz podniesienia komfortu i wygody dla podróżnych, w tym tych z niepełnosprawnościami – podsumowuje Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Koszt modernizacji dworca wyniesie 22,7 mln zł brutto. Przebudowa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na I połowę 2023 r.