PKP S.A. analizują oferty na wyczyszczenie ścian dworca Warszawa Śródmieście

PKP S.A. analizują oferty na wyczyszczenie ścian dworca Warszawa Śródmieście

PKP S.A. analizują oferty, które wpłynęły w postępowaniu dotyczącym czyszczenia i impregnacji okładzin kamiennych na dworcu Warszawa Śródmieście. Łączna powierzchnia do wyczyszczenia wynosi ponad 3 tys. m² ścian.

Agnieszka Jurewicz z biura prasowego PKP S.A. poinformowała, że obecnie komisja sprawdza złożone oferty pod kątem formalnym i prawnym.

Przypomnijmy, postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych (innymi słowy jest to postępowanie niepubliczne), a o wewnętrzną instrukcję zakupową spółki.

Zgodnie z instrukcją, jeśli postępowanie zakłada możliwość dogrywki, a w tym wypadku tak jest, nie publikuje się informacji z otwarcia ofert dotyczących liczby złożonych ofert, ich wartości, ani informacji o tym jaką kwotę zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. Jest to podyktowane możliwością uzyskania korzystniejszych warunków realizacji kontraktu dla spółki – tłumaczy Jurewicz.

Nasza rozmówczyni dodaje, że informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana w momencie jego rozstrzygnięcia.

Wtedy też podamy jaką kwotę zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania oraz liczbę podmiotów ubiegających się o realizację zamówienia – zaznacza.

W ramach przetargu do oczyszczenia jest łącznie 3 149,62 m², z czego 720,00 m² to perony 1 i 3, 322 m² to hale kasowe przy peronie 1 i 3, a 458 m² to łącznik od strony Warszawy Centralnej. Pozostałe obszary obejmują wejścia od strony Emilii Plater i Marszałkowskiej, oraz kolumny na peronie 2.

Dodajmy, że na brudny dworzec Warszawa Śródmieście uwagę zwróciła posłanka Hanna Gill-Piątek, która w połowie marca 2023 r. roku skierowała do ministra infrastruktury zapytanie w sprawie umycia dworca PKP Warszawa Śródmieście.

Wówczas Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury odpisał, że w przypadku dworca Warszawa Śródmieście PKP S.A. posiadają umowę na stałe utrzymanie czystości z firmą sprzątającą.

Przy tak wzmożonym ruchu pociągów powstały pył tworzy rdzawy nalot, który wżera się w strukturę kamienia i nie jest możliwy do usunięcia nawet specjalistyczną chemią, przeznaczoną do mycia powierzchni kamiennych – napisał wiceminister w odpowiedzi na zapytanie.

Posłanka nie dała za wygraną, podczas jednej z komisji infrastruktury wspomniała, że zgłosiły się do niej firmy, które znają technologię, która pozwoliłaby na wyczyszczenie ścian.

Wtedy Andrzej Bittel przedstawił informację przekazaną przez PKP S.A. że spółka w procesie czyszczenia nie są stosowane środki chemiczne, które mogłyby uszkodzić strukturę kamienia.

Spółka rozpoczęła zbieranie oferty na wyczyszczenie ścian z zastosowaniem innych technik, np. piaskowanie ścian, laserowe usuwanie zabrudzeń wraz z impregnacją kamieni – dodał wówczas Bittel.

Przypomnijmy, że na początku 2021 r. Mazowiecki Konserwator Zabytków podjąłem decyzję o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego dworca Warszawa Śródmieście z uwagi na zachowane wartości artystyczne, historyczne i naukowe obiektu.