PKP PLK ponownie wybrały wykonawców projektów nowych linii do Niepołomic i Myślenic.

PKP PLK ponownie wybrały wykonawców projektów nowych linii do Niepołomic i Myślenic.

Po zamieszaniu związanym z unieważnieniem wyboru wykonawców projektów nowych linii do Niepołomic i Myślenic, PKP Polskie Linie Kolejowe po kolejnej analizie ofert wybrały wykonawców.

W 40 minut z Krakowa do Myślenic

Budowę nowej linii kolejowej zaplanowano pomiędzy krakowskimi Swoszowicami a centrum Myślenic. W ramach jednego z proponowanych wariantów szlak o długości ok. 22 km będzie prowadził między innymi dwoma tunelami kolejowymi, a przy torach powstaną przystanki w Lusinie, Konarach, Olszowicach, Kątach, Krzyszkowicach, Polance i Myślenicach.

Obiekty będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Pociągi w trudnym podgórskim terenie pojadą z prędkością od 80 do 120 km/h. Przejazd z Krakowa do Myślenic szacowany jest na ok. 40 minut.

We wrześniu PKP Polskie Linie Kolejowe w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: „Budowa połączenia kolejowego Kraków – Myślenice” za najkorzystniejszą ofertę wybrały ofertę złożoną przez konsorcjum firm: Infra–Centrum Doradztwa, Infra–Projekt i YLE Inżynierowie.

Zarządca infrastruktury 16 października unieważnił czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Po ponownej analizie złożonych ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę przedstawioną przez konsorcjum firm BBF oraz IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo.

Wykonanie tego zamówienia umożliwi przystąpienie do realizacji budowy nowoczesnej infrastruktury kolejowej, która umożliwi szybki, bezpieczny i ekologiczny dostęp mieszkańcom naszej gminy oraz całego powiatu do połączenia kolejowego z Krakowem – skomentował Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.

W pół godziny z Niepołomic do stolicy Małopolski

Zwiększenie dostępu do kolei dla wielu mieszkańców regionu zapewni również drugi projekt, który będzie polegać na budowie nowej linii kolejowej pomiędzy Niepołomicami a Krakowem. Budowa nowego toru planowana jest od Podgrabia do centrum Niepołomic. Szacunkowa wartości inwestycji to 324 mln zł

Pociągi pojadą nim z prędkością do 80 km/h i zatrzymają się na trzech przystankach: MAN, Boryczów, Niepołomice. Podróż z tej miejscowości do centrum Krakowa zajmie ok. 30 minut.

W tym postępowaniu również we wrześniu PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały wykonawcę, aby po miesiącu unieważnić wybór. Drugi wybór najkorzystniejszej oferty poprzedziły kolejne analizy. Za drugim podejściem, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: Infra–Centrum Doradztwa i Infra–Projekt.

Inwestycje z programu Kolej Plus

Przypomnijmy, że ogłoszone przetargi poprzedziło podpisanie umowy między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.