PKP PLK podpisały umowy na modernizację odcinków Chabówka – Rabka Zaryte i Klęczany – Nowy Sącz

PKP PLK podpisały umowy na modernizację odcinków Chabówka – Rabka Zaryte i Klęczany – Nowy Sącz

Zawarte kontrakty z wykonawcami na modernizację odcinków linii Chabówka – Nowy Sącz stanowią ważny etap w procesie inwestycyjnym. To oznacza przejście z fazy projektowania do realizacji przedsięwzięcia. Dzięki inwestycji PLK SA, przygotowana zostanie trasa dla wygodnych, regularnych połączeń pasażerskich. Po ponad 20 latach przerwy na trasę będą mogły wrócić pociągi. Spełnią się oczekiwania mieszkańców Sądecczyzny, Limanowszczyzny, Podhala i innych miejscowości w regionie.

Projekt Podłęże-Piekiełko po wielu latach starań i oczekiwań wkracza w fazę realizacji. Jego całkowita realizacja polega na odbudowie linii łączącej Chabówkę, Rabkę, Mszanę Dolną, Limanową i Nowy Sącz oraz na budowie linii z podkrakowskiego Podłęża południe: przez Gdów do Szczyrzyca i Tymbarku. To pokazuje naszą determinację w walce z wykluczeniem komunikacyjnym i potwierdza wiarygodność rządowych zapowiedzi – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Projekt, na którego realizację podpisano dzisiaj umowę, to długo wyczekiwana inwestycja kolejowa. Dzięki niej zwiększy się dostępność dla pasażerów oraz komfort i bezpieczeństwo podróżowania koleją. Wzrośnie także atrakcyjność kolei w województwie, jako ekologicznego środka transportu – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Wzrasta ranga i znaczenie kolei w Polsce, dzięki inwestycjom konsekwentnie realizowanym przez PLK SA. Rozpoczynamy modernizację ważnej linii w Małopolsce. Prace, podobnie jak na innych trasach, zapewnią zwiększanie dostępności, komfortu i bezpieczeństwa. Efekty przełożą się na korzyści dla mieszkańców, którzy po wielu latach zyskają lepsze możliwości komunikacji ekologicznym środkiem transportu – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Mieszkańcy miejscowości położonych w pobliżu trasy kolejowej zyskają lepszą dostępność komunikacyjną. Oprócz torów, obiektów inżynieryjnych i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przebudowane będą stacje i przystanki. Nowe perony będą m.in. na stacji Rabka Zaryte i na przystanku Rabka Zdrój. Nowe obiekty przystosowane zostaną do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na stacji Rabka Zaryte przewidziano także przejście podziemne z windą, które zwiększy dostępność do kolei.

Na odcinku między bocznicą w Klęczanach a Nowym Sączem przebudowana zostanie stacja Marcinkowice oraz przystanki Nowy Sącz Chełmiec i Nowy Sącz Miasto. Wyższe perony oraz nowe przejścia podziemne, winda i dojścia ułatwią dostęp do kolei wszystkim podróżnym. Zwiększy się komfort i bezpieczeństwo w połączeniach regionalnych, a także dalekobieżnych.

Umowę na modernizację odcinka Chabówka – Rabka Zaryte, za blisko 370 mln zł netto zrealizuje na zlecenie PLK SA firma Budimex S.A. Kontrakt dotyczący odcinka bocznica Klęczany – Nowy Sącz, za nieco ponad 780 mln zł netto, zrealizuje konsorcjum w składzie: Torpol S.A. oraz Intop Warszawa Sp. z o.o.

Modernizacja linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz jest częścią większego przedsięwzięcia zarządcy infrastruktury kolejowej o nazwie „Podłęże – Piekiełko”. Inwestycja PLK SA, oprócz modernizacji i elektryfikacji 75 km trasy Chabówka – Nowy Sącz, obejmuje budowę 58 km nowej linii, łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną.