PKP PLK podpisały umowę na przebudowę i elektryfikację odcinka Ełk – Giżycko

PKP PLK podpisały umowę na przebudowę i elektryfikację odcinka Ełk – Giżycko

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę za ok. 650 ml zł na przebudowę i elektryfikację odcinka Ełk – Giżycko. Modernizacja mazurskiej trasy poprawi mieszkańcom regionu dostępność do kolei. Wykonawcą prac jest polsko-hiszpańsko-chińskie konsorcjum.

Realizacja projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” będzie się odbywała etapami. Pierwszy rozpocznie się od robót na odcinku od Ełku do Giżycka. Prace zostały zaplanowane na lata 2021-24. Kolejne etapy projektu będą realizowane w ramach przyszłej perspektywy finansowej w latach 2021-2027. Projekt ubiega się o dofinansowanie z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania to 499 mln zł.

Przypomnijmy, że ogłoszony w czerwcu 2020 r. przetarg na realizację prac miał kilka zwrotów akcji. Budżet i potencjalnych wykonawców poznaliśmy dwa miesiące później. Jednak dopiero 9 lipca 2021 r. po blisko dziewięciu miesiącach PKP PLK poinformowały, że w postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Torpol. Umowy jednak nie podpisano ponieważ konsorcjum składzie: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Construcciones S.A., COALVI S.A., China Civil Engineering Construction Corporation złożyło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej od wyniku przetargu.  KIO uwzględniła odwołanie konsorcjum i tym samym unieważniła wybór najkorzystniejszej oferty firmy Torpol. W praktyce 21 września 2021 r. zarządca infrastruktury unieważnił wybór Torpolu jako wykonawcę prac i tego samego dnia wybrał ofertę polsko-hiszpańsko-chińskiego konsorcjum. To jednak nie zamknęło sprawy ponieważ od tej decyzji odwołał się Torpol. Ostatecznie jednak w przetargu na modernizację linii wybrany został międzynarodowy wykonawca i dziś podpisano umowę.

– Realizowane przez rząd inwestycje kolejowe są długo oczekiwane przez mieszkańców. Przyczyniają się również do usprawnienia przewozów aglomeracyjnych i międzywojewódzkich. Dzięki modernizacji linii kolejowych, stacji, dworców i przystanków dążymy do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

 – Linia kolejowa z Korsz do Ełku prowadzi przez cenne przyrodniczo tereny Mazur. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności i dostępności kolei w codziennych przejazdach. Nowa infrastruktura zachęci także do podróżowania pociągiem na wypoczynek nad mazurskimi jeziorami – powiedział Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski.

Dzięki inwestycji podróżni zyskają wygodniejsze warunki podróży dzięki nowym peronom wyposażonym w ławki, wiaty, informację pasażerską. Jasno oświetlone obiekty będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Perony będą wyższe, dzięki czemu wsiadanie i wysiadanie z pociągów będzie wygodniejsze. Zmieni się poziom obsługi podróżnych na 3 stacjach (Stare Juchy, Wydminy, Giżycko) i 2 przystankach (Woszczele, Siedliska).

– Konsekwentnie zwiększamy na Warmii i Mazurach możliwości kolei. Elektryfikacja linii Ełk – Korsze pozwoli na atrakcyjne i szybkie przejazdy między Olsztynem a Ełkiem w czasie ok. 2 godzin i skrócenie podroży na innych kierunkach sieci kolejowej. Elektryfikacja linii pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska i wzmocni atuty kolei jako ekologicznego transportu – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

– Europejski Zielony Ład stawia na kolej. Dlatego też inwestycje w rozwój i modernizację kolei w Polsce pozostają  jednym z głównych priorytetów wsparcia Polski w ramach Funduszy Europejskich. Po modernizacji głównych szlaków nasza uwaga kieruję się na linie położone poza głównymi aglomeracjami. Modernizacja odcinka Ełk-Giżycko pozwoli na podniesienie prędkości z 80 km/h do 160 km/h, co przełoży się na wzrost atrakcyjności kolejowego połączenia pomiędzy Białymstokiem, Olsztynem i Trójmiastem. Jednakże, skorzystają nie tylko mieszkańcy tych miast ale i społeczności lokalne, a w okresie letnim również turyści. Życzę Państwu powodzenia w realizacji tej inwestycji! – powiedział Christopher Todd, Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Pierwszy etap zakłada modernizację 49 kilometrów torów z liczącej ok. 100 kilometrów trasy Ełk – Korsze, która zostanie przystosowana do jazdy pociągów z dwukrotnie większą niż dzisiaj prędkością – z 80 km/h do 160 km/h. Pozwoli to skrócić podróż z Olsztyna do Ełku przez Korsze i Giżycko o ok. 50 minut. Czas przejazdu po pracach wyniesie poniżej 2 godz.

Dzięki elektryfikacja całej trasy nie będzie konieczności zmiany lokomotywy z elektrycznej na spalinową, co również przełoży się na szybszy czas przejazdu koleją. Wzrośnie przepustowość trasy, co oznacza, że po torze będzie mogło jeździć więcej pociągów w tym samym czasie. W efekcie Mazury zyskają dostęp do lepszej oferty kolejowej.

W ramach inwestycji wymienione będą również tory oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Wzrost poziomu bezpieczeństwa będzie po budowie dwóch skrzyżowań bezkolizyjnych w Giżycku i Wydminach oraz po przebudowie przejazdów kolejowo-drogowych i 59 obiektów inżynieryjnych jak mostów, wiaduktów i przepustów. Wzrost bezpieczeństwa pieszym zapewni tunel pod torami na ul. Unii Europejskiej, które zastąpi dotychczasowe przejście łączące centrum Giżycka z miejską plażą.

Wartość podpisanej umowy na roboty to 649 mln zł netto. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Construcciones S.A., COALVI S.A. oraz China Civil Engineering Construction Corporation.