UIC o wyzwaniach stojących przed branżą kolejową

UIC o wyzwaniach stojących przed branżą kolejową

Na początku grudnia w formie zdalnej odbyło się spotkanie przedstawicieli regionów UIC, którego przedmiotem było podsumowanie dotychczasowych działań organizacji. Spotkaniem kierował przewodniczący UIC oraz prezes zarządu PKP S.A. – Krzysztof Mamiński.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele organizacji z regionów: Afryka, Ameryka Łacińska, Ameryka Północna, Azja-Pacyfik, Europa oraz Środkowy Wschód. Głównym celem spotkania było omówienie osiągnięć UIC w zakresie prowadzonych dotychczas projektów m. in. w zakresie transferu wiedzy, wspierania rozwoju funkcjonalnego i technologicznego branży kolejowej, cyfryzacji usług transportowych czy dekarbonizacji.

Jednym z ważniejszych zagadnień była również ekologia kolei jako środka transportu. Jest ona jednym z priorytetów wszystkich realizowanych przez UIC projektów, co tłumaczy zaangażowanie organizacji w szczyt klimatyczny, który odbył się pod auspicjami ONZ (United Nations Climate Change Conference 2021 UK) w Glasgow na przełomie października i listopada bieżącego roku.

Przewodniczący UIC – Krzysztof Mamiński podsumował działania i zadania zrealizowane przez UIC w zakresie zarządzania organizacją, wdrożenia międzynarodowych standardów (IRS) w sektorze kolei, realizacji projektów kolejowych na poziomie 9,5 mln euro oraz realizacji celów strategicznych, podkreślając, iż  pomimo trudności związanych z sytuacją pandemiczną organizacja skutecznie realizowała swoją rolę lidera w zakresie wzmocnienia współpracy na poziomie międzyregionalnym i globalnym, w tym w osiąganiu konkretnych celów klimatyczno-środowiskowych.

Podczas spotkaniu z przedstawicielami regionów UIC zwrócono uwagę, że w 2022 roku organizacja będzie obchodzić stulecie swojego istnienia. Z tej okazji, 30 listopada, odbyło się Sympozjum UIC na temat wizji i roli kolei w 2030 roku. Wydarzenie zgromadziło znamienitych gości z całego świata i stanowiło pole do dalszej dyskusji i współpracy na arenie międzynarodowej.