PKP PLK planują modernizację stacji Lębork

PKP PLK planują modernizację stacji Lębork

Posłanka Barbara Nowacka zapytała Ministerstwo Infrastruktury czy na stacji Lębork resort planuje montaż wind lub podjazdów dla wózków a także czy prace w celu dostosowania dworca dla osób z niepełnosprawnościami zostały rozpoczęte.

Posłanka przypomniała, że w roku 2014 w Lęborku dworzec został wyremontowany, jednak zapomniano o dostosowaniu najpotrzebniejszych miejsc do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, mam z wózkami, osób starszych.

– Wyremontowano wnętrze dworca, dostosowano kasy, toalety, wejście na dworzec z obu stron, jednak czym jest dworzec, kiedy pasażerowie nie mają możliwości dostać się na peron (peron 2), przy którym zatrzymują się wszystkie pociągi dalekobieżne oraz większość pociągów regionalnych (SKM Trójmiasto i Polregio) – czytamy w interpelacji.

Barbara Nowacka podkreśla, że jedyna bezpieczna możliwość dostania się na perony istnieje przez podziemny tunel, do którego od strony dworca prowadzą schody nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz wyjście z tunelu na wspomniany peron również jest możliwe za pomocą schodów.

Na podstawie informacji uzyskanych ze spółki PKP PLK, Andrzej Bittel poinformował, że w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk” zarządca infrastruktury planuje przeprowadzenie kompleksowych prac modernizacyjnych na stacji Lębork, w tym peronów oraz przejścia podziemnego.

– Dojścia do peronów ma zapewnić przejście podziemne, umożliwiające również połączenie obu stron miasta. Zarówno wejścia do tunelu, jak i perony mają zostać wyposażone w windy, ułatwiające przemieszczanie osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Planowana jest także modernizacja schodów prowadzących na perony oraz zabezpieczenie krawędzi peronów w postaci guzików dotykowych dla osób z dysfunkcją wzroku – wymienia sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Jak dodaje pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, po modernizacji stacja w Lęborku ma spełniać wymagania TSI PRM, w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się . Rozpoczęcie robót na stacji Lębork planowane jest w II kwartale 2023 r.

– Realizacja przedmiotowej inwestycji uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania ze środków pochodzących z perspektywy UE na lata 2021-2027 – podkreślił jednocześnie wiceminister ds. kolei.