PKP PLK dostrzegają potrzebę inwestycji na liniach kolejowych w woj. lubuskim

PKP PLK dostrzegają potrzebę inwestycji na liniach kolejowych w woj. lubuskim

Na początku sierpnia posłanka Krystyna Sibińska skierowała do ministra infrastruktury interpelację dotyczącą sytuacji w transporcie kolejowym w woj. lubuskim. Właśnie poznaliśmy stanowisko resortu w tej sprawie.

Jak czytamy w treści interpelacji, do posłanki zgłaszali się mieszkańcy województwa z licznymi uwagami dotyczącymi sytuacji w transporcie kolejowym w regionie.

Najczęściej zgłaszany był pogarszający się stan infrastruktury na linii nr 370 Zielona Góra – Żary, w tym brak mijanek w Letnicy oraz Iłowej oraz prędkość przejazdu na linii nr 358 do Guben – dodała Krystyna Sibińska

Dodała, że Lubuszanie proponują likwidację przystanku Chociszewo Rogoziniec, który znajduje się w znacznej odległości od obu miejscowości i w zamian budowę nowych w Rogozińcu w pobliżu technikum kolejowego oraz w Chociszewie.

Nowy przystanek dla podróżnych przydałby się w Międzyrzeczu (w okolicy os. Reymonta i strefy ekonomicznej). Gorzowianie postulują o przystanek w Gorzowie Wielkopolskim na wysokości osiedla Słonecznego oraz w Santoku (bliżej centrum miejscowości – na skarpie) – wymienia posłanka.

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury po uzyskaniu niezbędnych informacji od spółki PKP Polskie Linie Kolejowe przekazał, że zarządca infrastruktury dostrzega potrzebę przeprowadzenia prac inwestycyjnych na liniach kolejowych nr 370, 358, 203 oraz 367 w województwie lubuskim, dlatego też inwestycje te zostały ujęte w dokumencie pn. „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 r.”.

Niemniej w ramach perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 i projektu Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r. (z perspektywą do 2032 r.) zadania te nie mają zapewnionego finansowania – dodał wiceminister.

Przedstawiciel resortu infrastruktury wskazał, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zgłaszał na liście priorytetów inwestycyjnych rozbudowę linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk, w tym zwiększenie jej przepustowości. Niemniej ww. urząd nie zabezpieczył środków na jego realizację w ramach dokumentu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 – 2027.

Bittel zaznaczył, że w zakresie postulowanych zmian w usytuowaniu przystanków na linii kolejowej nr 367 Zbąszynek – Gorzów Wielkopolski (Chociszewo Rogoziniec i Międzyrzecz), PKP PLK poinformowały, że ww. przystanki nie były zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego do „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025” i na chwilę obecną nie są one planowane do realizacji.

Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku rozpoczęcia prac analitycznych dla modernizacji linii kolejowej nr 367 obecne i potencjalne lokalizacje przystanków będą poddane analizie i będą mogły być uwzględnione w finalnym zakresie modernizacji linii. Powyższe uzależnione jest jednak od pozyskania środków finansowych na ten cel – stwierdził Andrzej Bittel.

Jak dodał, w przypadku postulowanych przystanków na linii kolejowej nr 203 (w Gorzowie Wielkopolskim i Santoku) informuję, że dla ww. linii zostało zrealizowane studium wykonalności kompleksowej modernizacji linii.