PKP PLK: budowa tunelu w Łodzi do końca 2024 r.

PKP PLK: budowa tunelu w Łodzi do końca 2024 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe kontynuują roboty  przy budowie łódzkiego tunelu średnicowego. Większość prac jest niewidoczna, prowadzona pod ziemią.

Mała tarcza, TBM Faustyna kontynuuje drążenie drugiego tunelu jednotorowego — budowa potrwa do IV kwartału tego roku. Następnie rozpoczną się prace przy budowie trzeciej nitki. Równocześnie wzmacniany jest grunt pod kamienicami. Zabezpieczenia nieruchomości jest wykonywane poprzez tzw. iniekcje kompensacyjne, która polegają na wtoczeniu w podłoże spoiwa cementowego w celu wypełnienia pustek, wzmocnienia i stabilizacji podłoża oraz zminimalizowania wpływu drążenia TBM na budynki.

Decyzja o wzmocnieniu od początku była podejmowana z myślą o mieszkańcach. Dla PLK i wykonawcy priorytetem jest interes społeczny, w tym bezpieczeństwo mieszkańców – argumentuje spółka

Po wykonaniu wzmocnienia gruntu na pierwszym odcinku w rejonie ul. Mielczarskiego, około 15 sierpnia br. zaplanowano wznowienie pracy dużej tarczy TBM.

Maszyna wykona ponad 106 metrów tunelu pod pierwszymi kamienicami. Zdobyte w ten sposób doświadczenie pozwoli na wypracowanie najlepszych rozwiązań technologicznych dla dalszego drążenia tunelu przez dużą tarczę (TBM Katarzyna) w kierunku Łodzi Fabrycznej. Optymalizacja środków i nakładów wpłynie na efektywną kontynuację inwestycji – tłumaczą PKP Polskie Linie Kolejowe.

Zarządca infrastruktury uzgodnił harmonogram informowania mieszkańców o relokacjach z miejsca zamieszkania na czas przechodzenia TBM pod nieruchomościami.

Pierwsze informacje nt. obszaru oddziaływania inwestycji trafiły do zainteresowanych już w grudniu 2022 r. Każdy zarządca nieruchomości otrzymał informację o planowanej relokacji, która będzie prowadzona wraz z postępem drążenia. Mieszkańcy będą informowani o przejściu TBM pod ich nieruchomościami z wyprzedzeniem ok. 2 miesięcy. Konkretne daty zostaną przekazane zainteresowanym na ok. 10 dni przed planowaną relokacją do hotelu – podkreśla spółka.

Waloryzacja kontraktu

 W ramach waloryzacji PKP Polskie Linie Kolejowe przekazały wykonawcy już 11,6 mln zł oraz podpisano aneks waloryzacyjny na 31,7 mln zł.

Kontynuowane są rozmowy dotyczące urealnienia wartości kolejnych robót – deklaruje spółka.

Zgodnie z umową na realizację prac została wypłacona zaliczka w wysokości ok. 160 min zł. Zamawiający posiada zabezpieczenie spłaty zaliczki w postaci gwarancji bankowych. Zaliczka jest spłacana zgodnie z zapisami w umowie.

PKP PLK tłumaczą, że wpływ na tempo i postęp prac ma przede wszystkim uwzględnienie w projekcie dodatkowego przystanku Łódź Koziny, przygotowanie wzmocnienia terenu i kamienic do przejścia dużej tarczy w centrum miasta.

Termin zakończenia budowy podziemnego połączenia kolejowego zaplanowano na koniec 2024 r., a odbiory końcowe i uruchomienie ruchu pociągów w 2025 r.