PKP na spotkaniu grupy transportowej NATO

PKP na spotkaniu grupy transportowej NATO

W dniach 27-29 kwietnia br. w Ministerstwie Zrównoważonej Infrastruktury i Mobilności Włoch odbyło się posiedzenie Zarządu Grupy Transportowej ds. Transportu Lądowego NATO. W pracach zespołu uczestniczył również przedstawiciel Polskich Kolei Państwowych S.A.

W odbywającym się w Rzymie spotkaniu Grupy Transportowej ds. Transportu Lądowego NATO (The NATO Transport Group for Inland Surface Transport (TG IST)) uczestniczyli czterej koordynatorzy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ds.: transportu drogowego (Wolfgang Severing), żeglugi śródlądowej (Róbert Kojnok), portów (Eugen Marin) oraz kolei (Tomasz Lachowicz), a także przedstawiciele administracji wybranych krajów europejskich.

W ramach spotkania omówione zostały najważniejsze zagadnienia bieżącej agendy – wpływ wojny w Ukrainie na mobilność wojskową w Europie oraz rola poszczególnych gałęzi transportu
w reagowaniu na kryzys humanitarny. W trakcie posiedzenia sfinalizowano raport pod kierownictwem koordynatora kolei ws. dostępności platform wagonowych do przewozu ciężkiego sprzętu wojskowego w Europie oraz omówiono dokument dot. analiz strategicznych związanych z transportem i oczekiwaniami planistów NATO.

Podczas posiedzenia omówione zostały również kwestie związane z finansowaniem projektów w ramach unijnego Instrumentu Military Mobility. W końcowym raporcie spotkania Zarządu Grupy TG IST znalazł się wniosek koordynatora ds. kolei ws. rozszerzenia zakresu finansowania tego funduszu o zasoby mobilne dla podwójnego, wojskowo-cywilnego przeznaczenia. Uzgodniono też  i przyjęto agendę warsztatów dotyczących kolei, które odbędą się w czerwcu br. w Szwecji.

Uczestnicy spotkania, w tym przedstawiciele ministerstw infrastruktury Niemiec, Szwecji, Rumunii  oraz włoskiej armii, bardzo wysoko ocenili i z uznaniem wyrazili się o zaangażowaniu Polskich Kolei Państwowych we wsparcie Ukrainy.

Tomasz Lachowicz, koordynator ds. kolei Grupy TG IST NATO, jest dyrektorem Przedstawicielstwa PKP w Brukseli, a od 2002 r. pełni funkcję eksperta przy Kwaterze Głównej NATO ds. transportu kolejowego, współpracując blisko z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i Ministerstwem Infrastruktury. W 2018 r. NATO powierzyło dyr. Lachowiczowi funkcję koordynatora tej gałęzi transportu.