PKP LHS chce kupić nowe urządzenie typu ReachStacker

PKP LHS chce kupić nowe urządzenie typu ReachStacker

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa ogłosiła przetarg na zakup, dostawę, uruchomienie oraz instruktaż z obsługi urządzenia dźwigowego typu ReachStacker.

ReachStacker musi być fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r. Powinie chytać do przeładunku kontenery 20-, 30 oraz 40-stopowe, z możliwością udźwigu min 45 000 kg w pierwszym rzędzie pod ryglami i umożliwić składowania na minimum 5 warstw w pierwszym rzędzie kontenerów ISO 8’6″, 9’6″ HC.

Kabina urządzenia powinna być przesuwana hydraulicznie w pełnym zakresie, pełna, zamknięta, przeszklona, widoczność 360 stopni wyposażona w  fotel z pasem bezpieczeństwa.

Za napęd odpowiadać będzie silnik wysokoprężny o mocy min. 240 kW, spełniający normę emisji spalin Stage V i pojemności minimum 10 litrów.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował trzema kryteriami: cena maszyny – waga 75 %, gwarancja – waga 15 % oraz termin realizacji umowy – waga 10 %.

Spółka wymaga co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji lub 3000 mth pracy urządzenia. Zamówienie musi zostać zrealizowane nie później niż do dnia 30 listopada 2023 r. 

Termin składania ofert upływa w dniu 18 października 2022 r.