PKP Intercity z przetargiem na usługi gastronomiczne w pociągach

PKP Intercity z przetargiem na usługi gastronomiczne w pociągach

PKP Intercity ogłosiło postępowanie na świadczenie usług gastronomicznych i obsługę podróżnych na pokładach wybranych pociągów przewoźnika.

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie na usługi gastronomicznej dla podróżnych w pociągach PKP Intercity, z wykorzystaniem infrastruktury gastronomicznej we wskazanych przez
zamawiającego pociągach kategorii EIP, EIC, EC, IC oraz TLK (z wyjątkiem tych pociągów, w których składzie nie ma wagonu gastronomicznego lub miejsca gastronomicznego)

Umowa przewiduje także przygotowanie i wydawanie poczęstunków podróżnym pociągów kategorii EIP, EIC i EC jak również przygotowanie i wydawanie posiłków awaryjnych i posiłków
promocyjnych we wskazanych przez zamawiającego pociągach kategorii EIP, EIC, EC, IC oraz TLK, w których świadczona jest usługa.

Do zadań wykonawcy będzie także m.in.:

  • zapewnienie podróżnym możliwości korzystania z usługi sprzedaży mobilnej produktów spożywczych (z wyjątkiem napojów alkoholowych) we wskazanych przez zamawiającego pociągach
  • świadczenie usług serwisu pokładowego na rzecz podróżnych odbywających przejazd
    w pociągach kategorii EIP w klasie pierwszej,
  • świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania poczęstunków pracownikom odbywającym przejazd we wskazanych przez PKP Intercity pociągach.

W zakresie przedmiotu zamówienia zostało przewidziane prawo opcji, polegające na możliwości zlecenia usługi zapewnienia ciągłości usługi gastronomicznej wynikającej z zamówienia podstawowego , do maksymalnie 20% wartości zamówienia podstawowego.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający kierować się będzie jednym  kryterium – cena brutto.

Na oferty PKP Intercity czka do 10 stycznia do godz. 10:30.

Przypomnijmy, że spółka PKP Intercity została zobowiązana do osiągania stopniowej poprawy usług gastronomicznych, poprzez modernizację wagonów gastronomicznych, rozwój oferty z wózka mobilnego lub maszyn vendingowych.