PKP Intercity z ofertą na usługi gastronomiczne w pociągach

PKP Intercity z ofertą na usługi gastronomiczne w pociągach

Tylko oferta Warsu wpłynęła do PKP Intercity w przetargu na świadczenie usług gastronomicznych i obsługę pasażerów na pokładach wybranych pociągów przewoźnika.

Na realizację zamówienia spółka zamierza przeznaczyć kwotę 12 299 899,87zł brutto bez prawa opcji oraz 18 449 849,80 zł brutto z prawem opcji.

Wars zaproponował 11 680 031,46 zł brutto bez prawa opcji oraz 17 520 047,20 zł brutto z prawem opcji.

Usługa będzie realizowana  na pokładach wybranych pociągów, uruchamianych przez PKP Intercity S.A. w rozkładzie jazdy 2020/2021 i 2021/22 wyposażonych w urządzenia infrastruktury gastronomicznej, z użyciem niezbędnego wyposażenia gastronomicznego wykonawcy, w zakresie: prowadzenia gastronomii pokładowej,  przygotowywania i wydawania poczęstunków podróżnym, przygotowywania i wydawania posiłków podróżnym, odbywającym przejazd w pociągach PKP IC,  sprzedaży obwoźnej produktów spożywczych z wózków – mini bar w pociągach, w składzie których nie ma infrastruktury gastronomicznej oraz  przygotowywania i wydawania podróżnym na polecenie kierownika pociągu poczęstunków awaryjnych.