PKP Intercity z ofertą na dostawę automatów do wagonów COMBO i ED74

PKP Intercity z ofertą na dostawę automatów do wagonów COMBO i ED74

PKP Intercity otworzyło oferty w przetargu na dostawę 30 automatów vendingowych. Postępowanie zawiera prawo opcji pozwalające na zakup kolejnych 118 urządzeń.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierza przeznaczyć kwotę: 76 851 817,46 zł brutto z prawem opcji  oraz 8 423 682,55 zł brutto bez prawa opcji.

Jedyną ofertę złożyło spółka QUATTRO z Krakowa, która za wykonanie  przedmiotu zamówienia bez prawa opcji oczekuje 6276 690 zł brutto, a za wykonanie przedmiotu zamówienia z prawem opcji 49 854 852 zł

Przypomnijmy, ze zamówienie obejmowało:

  • dostawę fabrycznie nowych 30 sztuk automatów vendingowych, w tym: 15 sztuk automatów vendingowych na napoje zimne i przekąski oraz 15 sztuk automatów vendingowych na napoje ciepłe,
  • montaż automatów vendingowych wskazanych powyżej w 15 wagonach osobowych typu Combo,
  • świadczenie kompleksowych usług serwisowych automatów vendingowych przez okres 12 miesięcy od momentu odebrania pierwszego automatu vendingowego zamontowanego w Pojeździe,
  • kompleksowe przeszkolenie personelu z obsługi automatów vendingowych w wagonach osobowych typu Combo.

Przewoźnik przewiduje zastosowanie prawa opcji polegające na:

  • dostawie fabrycznie nowych 118 szt. automatów vendingowych tj.: 59 szt. automatów vendingowych na napoje zimne i przekąski oraz 59 szt. automatów vendingowych na napoje ciepłe,
  • montażu automatów vendingowych wskazanych powyżej w 45 wagonach osobowych typu Combo oraz w 14 EZT ED74,
  • świadczeniu kompleksowych usług serwisowych wszystkich automatów vendingowych z zamówienia podstawowego oraz objętych prawem opcji przez okres 48 miesięcy liczonych od
  • momentu zakończenia podstawowego okresu świadczenia usług serwisowych,
  • kompleksowym przeszkoleniu personelu obsługującego z obsługi automatów vendingowych przez cały okres świadczenia usług serwisowych wskazanych powyżej.

Jest też drugi wariant prawa opcji. W przypadku nieskorzystania z I wariantu prawa opcji przewoźnik zleci świadczenie kompleksowych usług serwisowych automatów vendingowych dostarczonych w ramach zamówienia podstawowego przez okres kolejnych 48 miesięcy.

Oczywiście PKP Intercity nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji.