PKP Intercity wysyła cztery SM42 na naprawy P4

PKP Intercity wysyła cztery SM42 na naprawy P4

PKP Intercity ogłosiło przetarg na wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania czterech lokomotyw spalinowych serii SM42.

Oprócz wykonania prac obejmujących stały zakres naprawy, PKP Intercity wymaga wykonania prac wykraczających poza stały zakres naprawy obejmujących blisko 60 pozycji.

Przewoźnik oczekuje aby wykonawca udzielił rękojmi i gwarancji na pracę lokomotywy po wykonanej naprawie przez okres: 12 miesięcy, z zastrzeżeniem udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy na malaturę – malowanie farbami chemoutwardzalnymi bez całkowitego usunięcia starej powłoki z zastosowaniem powłoki antygraffiti, 24 miesiące na przezwajane maszyny elektryczne oraz 24 miesiące na pozostałe prace poza stałym zakresem naprawy rewizyjnej.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania naprawy każdej z dostarczonych do naprawy lokomotyw w terminie do 70 dni roboczych.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przewoźnik kierować się będzie dwoma kryteriami: cena jednostkowa za prace stałego zakresu naprawy (CSZ) – waga 50 pkt, cena za prace wykraczające poza stały zakres naprawy – waga 50 pkt.

Na oferty spółka czeka do 12 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00.