PKP Intercity unieważniło przetarg na naprawy P4 lokomotyw EP08

PKP Intercity unieważniło przetarg na naprawy P4 lokomotyw EP08

Bardzo szybą decyzję podjęło PKP Intercity ws. przetargu na wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania siedmiu lokomotyw elektrycznych serii EP08. Ze względu na znaczące przekroczenie zaplanowanego budżetu przewoźnik unieważnił postępowanie.

Na sfinansowanie zamówienia spółka zamierzała przeznaczyć kwotę brutto 7 369 194,47 zł brutto. Do PKP Intercity wpłynęły dwie oferty.

Jak czytamy w uzasadnieniu oferta z najniższą ceną, tj. oferta konsorcjum firm: Compremum (lider), Transtrain (parter) o wartości 15 095 671,92 zł brutto jest wyższa o 104,85%, tj. o kwotę 7 726 477,45 zł brutto od kwoty, którą PKP Intercity zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Druga ofert złożona przez Public Transport Service o wartości 24 751 167,00 zł brutto jest wyższa o 235,87%, tj. o kwotę 17 381 972,53 zł brutto od kwoty, którą spółka zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 – Ze względu na okoliczność, iż oferta z najniższą ceną znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający odstąpił od badania i oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej i postanowił unieważnić postępowanie – napisano w komunikacie.

Przypomnijmy, że umowa na wykonanie tych czynności była podpisana już z Olkolem ale problemy finansowe wymusiły na przewoźniku ogłoszenia nowego postępowania. Wówczas za wykonanie prac firma z Oleśnicy oczekiwała 6 783 056,40 zł brutto. Zaproponowała także  5-letni okres gwarancji i rękojmi i zadeklarowała, że na wykonanie prac przy jednej lokomotywie potrzebuje 42 dni kalendarzowych.