Mi: żadne połączenie pasażerskie nie zostało zlikwidowane na rzecz pociągów towarowych

Mi: żadne połączenie pasażerskie nie zostało zlikwidowane na rzecz pociągów towarowych

Żadne połączenie pasażerskie nie zostało zlikwidowane ze względu na kursowanie pociągów towarowych – poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister Andrzej Bittel.

Pod koniec października Polregio poinformowało, że od 6 listopada 2022 r. na trasie Szczecin Główny – Gryfino – Szczecin Główny w związku ze zwiększeniem przewozów towarowych z towarami zabezpieczającymi bezpieczeństwo energetyczne kraju do/z portu w Szczecinie zostaną odwołane pociągi. Komunikat ten później zmieniono na informację, że pociągi zostaną odwołane ale z powodu prowadzonych prac modernizacyjnych.

Informacja tak wywołała duże zdziwienie, co przełożyło się na skierowanie przez posła Andrzeja Szewińskiego w sprawie likwidacji połączeń pasażerskich na rzecz połączeń towarowych w ruchu kolejowym.

Szanowny Panie Ministrze, z niepokojem obserwuję decyzje dotyczące logistyki przewozu węgla z portów morskich w głąb kraju transportem kolejowym. Eksperci i pracownicy PKP PLK alarmują o odwołanych / zlikwidowanych połączeniach Polregio celem zwiększenia przepustowości PKP PLK na rzecz przewozów towarowych – napisał w swojej interpelacji.

Poseł zapytał m.in.: ile i jakie połączenia pasażerskie zostały lub zostaną zlikwidowane na rzecz przewozów towarowych.

Stanowisko w tej sprawie przedstawił Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który zaznaczył, że żadne połączenie pasażerskie nie zostało zlikwidowane ze względu na kursowanie pociągów towarowych.

Jak przypomniał, w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi na liniach węzła szczecińskiego (w tym na moście na rzece Regalicy), w uzgodnieniu i we współpracy z Polregio, w ramach V cyklu zastępczego rozkładu jazdy pociągów (dalej: „zrj”) 2021/2022, tj. w okresie od dnia 6 listopada 2022 r. do dnia 10 grudnia 2022 r. ograniczono kursowanie składów z 14 do 7 par pociągów pasażerskich na dobę.

Zze względu na dalszą kontynuację prac na węźle szczecińskim i planowanym utrzymaniem wzmożonych przewozów towarowych, w ramach I cyklu zrj 2022/2023, tj. od dnia 11 grudnia 2022 r. do dnia 11 marca 2023 r. zostanie ograniczone kursowanie składów z 10 do 4 par pociągów Polregio na dobę – dodał Bittel.

O szczegóły prac na węźle szczecińskim zapytaliśmy PKP Polskie Linie Kolejowe.

Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe poinformował „Kolejowy Portal:, że zmiany w kursowaniu pociągów między Szczecinem Głównym a Gryfinem wynikają z zamknięcia toru na szlaku Daleszewo Gryfińskie – Szczecin Podjuchy na linii nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny.

Sytuacja związana jest z inwestycją – budową mostu kolejowego nad Regalicą, prowadzoną przez Wody Polskie. Nowy obiekt zastąpi wysłużoną przeprawę kolejową. Prace łączą się z przebudową układu torowego stacji Szczecin Podjuchy. Efektem prac będzie lepsza obsługa żeglugi rzecznej – wyżej posadowiony most. Sprawniejszy będzie także przejazd pociągów – tłumaczy Pietrzykowski.

Jak dodał nasz rozmówca, po rozpoczęciu rozbiórki starego mostu zwodzonego na Regalicy i zamknięciu szlaku Szczecin Podjuchy – Szczecin Port Centralny SPA, pociągi między Szczecinem Głównym a Gryfinem będą kierowane linią kolejową nr 428 Szczecin Dąbie – Szczecin Podjuchy ze zmianą kierunku jazdy na stacji Szczecin Dąbie.

Prowadzone są obecnie na niej prace przygotowawcze, obejmujące wymianę torów i sieci trakcyjnej, przebudowę przejazdów kolejowych oraz modernizację obiektów inżynieryjnych, których efektem będzie zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pociągów – dodaje przedstawiciel PLK.

Poseł Szewiński zapytał również jak sytuacja ze zmniejszeniem połączeń Polregio wpłynie na pracowników przewoźnika i czy są zagrożeni tzw. „postojowym.

Jak przekazała spółka Polregio, z uwagi na występujące braki w zatrudnieniu w zespołach drużyn konduktorskich oraz trakcyjnych, zmniejszenie liczby pociągów kursujących na trasie Szczecin – Gryfino – Szczecin nie spowoduje nieświadczenia pracy lub wysłania pracowników na „postojowe”. W związku ze  zmianą rozkładu jazdy zmienione zostały plany obiegu pociągów, dlatego też nie wpłynie to negatywnie na wynagrodzenie pracowników – odpisał wiceminister infrastruktury.