PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na naprawy 40 wagonów typu Z1

PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na naprawy 40 wagonów typu Z1

Po wielomiesięcznym oczekiwaniu podczas którego analizowaniu złożone oferty, PKP Intercity dokonało wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych (wymiana w ramach utrzymania) oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/Z1B PRM.

Przypomnijmy, że przedmiot zamówienia był podzielony na

  • część 1 – wykonanie prac przy 8 wagonach osobowych typu Z1A,
  • część 2 – wykonanie prac przy 26 wagonach osobowych typu Z1B
  • część 3 – wykonanie prac przy 6 wagonów osobowych typu  Z1B PRM przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Początkowo przewoźnik na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć 202 950 000,00 zł brutto (o ponad 26 mln zł brutto więcej w porównaniu z pierwszym przetargiem ) w tym:

  • dla części 1 – 40 147 200,00 zł brutto
  • dla części 2 – 130 478 400,00 zł  brutto
  • dla części 3 – 32 324  400,00 zł brutto

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w każdej części przedmiotu zamówienia, spółka kierowała następującymi kryteriami:

  • Cena – waga 80 pkt.
  • Okres gwarancji i rękojmi za wykonaną usługę, jak również wszelką dokumentację – waga 10
  • Termin wykonania naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych jednego wagonu – waga 10 pkt.

Jak czytamy w uzasadnieniu w części 1 zamówienia (8 wagonów Z1A) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, tj. oferta PESA Mińsk Mazowiecki. Firma za realizację zadania oczekiwała 57 925 856,16 zł brutto, deklarując wykonanie naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych jednego wagonu w terminie 60 dni kalendarzowych oraz i udzielając 42 miesięcznej gwarancji.

W części 2 zamówienia (26 wagonach Z1B) także wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, tj. oferta H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych z siedzibą w Poznaniu. Poznański producent znany z innych kontraktów dla przewoźnika oczekiwał 184 844 400 zł brutto.

W części 3 zamówienia (6 wagonów typu Z1B PRM) również wybrano ofertę FPS Cegielski. PKP Intercity uznało ją jako jedyną niepodlegającą odrzuceniu. Za realizację prac poznańska firma oczekiwała 45 165 600 zł brutto.

Zarówno w 2 i 3 części zamówienia poznański producent zadeklarował wykonanie naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych jednego wagonu w terminie 60 dni kalendarzowych oraz udzielając 48 miesięcznej gwarancji.

Zgodnie z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej wynika, że PKP Intercity za wykonanie naprawy P5 oraz późniejszym przeglądzie P3 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/Z1B PRM zapłaci 287 935 856,16 zł brutto, czyli o blisko 85 mln zł brutto więcej niż początkowo planowano.