PKP Intercity rozeznaje rynek ws. obsługi automatów vendingowych

PKP Intercity rozeznaje rynek ws. obsługi automatów vendingowych

Od dwóch lat PKP Intercity stara się wyleasingować lub kupić automaty z przekąskami do wagonów COMBO oraz zmodernizowanych jednostek ED74. W przed dzień otwarcia ofert w kolejnym przetargu na dostawę automatów vendingowych, przewoźnik ogłosił RFI dotyczące obsługi urządzeń.

Przedmiotem zapytania o informację jest prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych i napojów ciepłych oraz zimnych (z wyłączeniem napojów alkoholowych) z automatów vendingowych, świadczenie kompleksowych usług obsługi (wraz z obsługą reklamacji i obsługą systemu płatności) automatów vendingowych wraz z ich zatowarowywaniem.

Jak podkreśla PKP Intercity potencjalny wykonawca będzie prowadził sprzedaż produktów z automatów vendingowych na własny rachunek.

Model biznesowy

W modelu biznesowym zaproponowanym przez przewoźnika, spółka udostępni automaty vendingowe w wagonach Combo oraz  jednostkach ED74. W każdym pojeździe znajdować się będzie 1 automat na napoje zimne i przekąski oraz 1 automat na napoje ciepłe.

Okres obowiązywania umowy ma wynieść około 48 miesięcy.

Opis projektu

Pojazdy wyposażone w maszyny vendingowe będą jeździły po terenie całej Polski, w związku z tym proces zatowarowania będzie musiał odbywać się w konkretnych lokalizacjach.

PKP Intercity planuje się, że ok. 70% pojazdów będzie w planowym ruchu pociągów, natomiast reszta stanowić będzie rezerwę taborową (na czas przeglądów, remontów, awarii, wypadków itp.).

Przedmiot RFI obejmuje wszystkie automaty (w pociągach kursowych oraz w rezerwie). Planowany orientacyjny termin rozpoczęcia ewentualnej współpracy (na podstawie oddzielnego postępowania zakupowego): kwiecień – czerwiec 2025 r.

Wymagania do usługi

Usługa ma być świadczona całodobowo, 7 dni w tygodniu, włączając w to weekendy i święta. Przewoźnik informuje, że godziny zatowarowania będą porami nocnymi pomiędzy ostatnim kursem danego składu, a pierwszym kursem danego składu rano. Spółka dopuszcza jednak możliwość obsługi maszyn vendingowych również w innych terminach. PKP Intercity wymaga, aby w każdym składzie wyruszającym danego dnia rano w pierwszy kurs handlowy maszyny vendingowe były zatowarowane co najmniej w 80%.

PKP Intercity zastrzega sobie możliwość korzystania z produktów z automatów vendingowych podczas sytuacji nadzwyczajnych (takich jak m.in.: znaczne opóźnienia pociągów, awarie ogrzewania, awarie klimatyzacji itp.), pod warunkiem dostępności produktów.

Co ciekawe PKP Intercity poinformowało, że docelowo wszystkie pociągi kategorii Intercity będą wyposażone w automaty vendingowe (z wyjątkiem kursujących już składów Dart i Flirt, w których znajduje się część barowa), czyli ok. 320 pociągów dziennie, ok. 350 w sezonie.

Termin składania informacji upływa w dniu 11 września 2023 r. o godzinie 13:00.