PKP Intercity Remtrak wykona P4 lokomotyw EP08?

PKP Intercity Remtrak wykona P4 lokomotyw EP08?

Jak już informowaliśmy na łamach „Kolejowego Portalu”, PKP Intercity unieważniło kolejny przetarg na wykonanie napraw P4 siedmiu lokomotyw EP08. Spółka rozważa obecnie różne możliwości pod kątem realizacji napraw tych elektrowozów.

Przypomnijmy, że ostatnim postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego oczekiwały  10 588 689,93 zł brutto a konsorcjum  firm: Compremum (lider) oraz Transtrain (partner) wyceniło usługę na 11 296 573,19 zł brutto.

Przewoźnik konsekwentnie na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 7 369 194,47 zł brutto.

W aukcji elektronicznej złożona została już tylko oferta niepodlegająca odrzuceniu, tj. oferta konsorcjum, które obniżyło swoje oczekiwania do kwoty 10 453 999,99 zł brutto. Oznacza to, że przekroczenie w stosunku do zaplanowanej do wydatkowania kwoty na ten cel wyniosło 41,86%.

Dodajmy, że w połowie kwietnia 2023 r. po blisko rocznej przerwie w eksploatacji, do obsługi połączeń PKP Intercity wróciła większość lokomotyw serii EP08.  Powrót lokomotyw EP08 do eksplantacji został uwarunkowany wykonaniem dodatkowego i poszerzonego przeglądu P3. Nastąpiło także podniesienie dopuszczalnego dotychczas limitu pomiędzy naprawami okresowymi na 4 poziomie utrzymania z 600 na 720 tys. kilometrów.

Cezary Nowak, rzecznik PKP Intercity poinformował, że spółka rozważa różne możliwości pod kątem realizacji napraw na poziomie P4 lokomotyw serii EP08, również poprzez zlecenie napraw spółce PKP Intercity Remtrak.

W zależności od przejechanych kilometrów lokomotywy tej serii będą mogły obsługiwać połączenia przewoźnika przez około 6 miesięcy – dodał Nowak.

Z informacji, które uzyskaliśmy od przewoźnika wynika, że jedna z lokomotyw serii EP08 zostanie wyłączona z eksploatacji w 2024 roku, pozostałe szacowane są do wyłączenia z eksploatacji w latach 2031-2033.