PKP Intercity Remtrak szuka prezesa i członka zarządu

PKP Intercity Remtrak szuka prezesa i członka zarządu

Rada  Nadzorcza PKP Intercity Remtrak wszczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowisko prezesa i członka zarządu.

Kandydaci na stanowiska prezesa zarządu oraz członka zarządu powinni posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, mieć co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, przy czym preferowane będą osoby mające doświadczenie w organach spółek kapitałowych, posiadać 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Kandydaci muszą również posiadać wiedzę w zakresie funkcjonowania spółek handlowych, rachunkowości zarządczej, wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych oraz wiedzę co do specyfiki i zakresu działalności spółek Grupy PKP.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą w szczególności wiedza w zakresie działalności PKP Intercity Remtrak oraz o sektorze, w którym działa spółka, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji a także koncepcja funkcjonowania i rozwoju firmy.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do zadawania dodatkowych pytań.

Kandydaci swoje zgłoszenia mogą wysyłać do 6 listopada 2020 roku. Otwarcie zgłoszeń nastąpi 10 listopada, natomiast 19 i 20 listopada będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.

Obecnie funkcję prezesa pełni Zbigniew Wojtas, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej, a jedynie delegowany został do wykonywania czynności prezesa.