PKP Intercity Remtrak przeprowadził naprawę P4 lokomotywy EP09

PKP Intercity Remtrak przeprowadził naprawę P4 lokomotywy EP09

PKP Intercity Remtrak oddało do PKP Intercity pierwszą lokomotywę po naprawie P4 wykonanej przez zakład w Libiszowie k. Opoczna. Przeprowadzenie prac było możliwe dzięki zakończonemu w ubiegłym roku III etapowi rozbudowy oddziału.

Naprawę rewizyjną na czwartym poziomie utrzymania przeszła lokomotywa elektryczna EP09-039, mogąca jeździć z prędkością 160 km/h. Pojazdowi nadano nazwę Opocznianka, co jest bezpośrednim nawiązaniem do tradycyjnych, ludowych strojów regionu opoczyńskiego.

Realizacja pierwszej w historii zakładu naprawy lokomotywy jest wynikiem zakończonego pod koniec pierwszego półrocza 2021 r. III etapu rozbudowy oddziału PKP Intercity Remtrak w Libiszowie k. Opoczna. Dzięki wartej 135 mln złotych brutto inwestycji zakład stał się wiodącym zapleczem technicznym przewoźnika. Głównym celem inwestycji było dalsze podnoszenie efektywności i jakości napraw taboru kolejowego oraz rozszerzenie zakresu usług świadczonych  dla PKP Intercity.

– Rozwój Remtraku to dobry przykład tego, jak powinny działać spółki Skarbu Państwa.  PKP Intercity cały czas unowocześnia i powiększa swoją flotę. Inwestując w zakład w Idzikowicach nasz narodowy przewoźnik nie tylko zapewnia sobie szybką, sprawną i efektywną kosztowo obsługę tego taboru, ale spełnia też ważną misję. Jako firma odpowiedzialna społecznie daje miejsca pracy nie tylko w największych ośrodkach przemysłowych, ale także w takich regionach, jak Opoczno i okolice – mówi Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Korzyści dla lokalnego rynku pracy

Działalność rozbudowanego Zakładu PKP Intercity Remtrak w Libiszowie k. Opoczna wymiernie wpływa na rynek pracy i lokalne społeczności. Po osiągnięciu maksymalnych mocy przerobowych zatrudnienie znajdzie w nim do 400 nowych pracowników. Docelowo zakład będzie oferował blisko 800 miejsc pracy. Co więcej, od ponad pół roku trwa współpraca PKP Intercity Remtrak z lokalnymi placówkami edukacyjnymi, na poziomie dydaktycznym i finansowym. Dzięki temu uczniowie zyskali możliwość odbywania praktyk, staży i zajęć praktycznych.

– Zakład PKP Intercity Remtrak ma ogromne znaczenie dla regionu. To miejsce stabilnego zatrudnienia, miejsce tworzone przez pasjonatów kolei i punkt, w którym lokalna młodzież może rozwijać się zawodowo. Myślę że nie tylko mnie, lecz także wiele innych osób ucieszy informacja, że pierwsza lokomotywa, która wyjedzie z Zakładu Remtrak  będzie dumnie nosić nazwę Opocznianka, a przemierzając polskie tory promować tradycję naszego regionu – podkreśla Robert Telus, poseł na Sejm RP.

Rozwój kompetencji rynkowych PKP Intercity Remtrak

Warta 135 mln zł inwestycja pozwoliła na budowę dwóch hal naprawczych w ramach jednego kompleksu. Zostały one przeznaczone do realizacji napraw zestawów kołowych, wózków wagonowych i lokomotywowych, wagonów pasażerskich poziomu P5 oraz lokomotyw elektrycznych poziomu P4.

– Opocznianka, jako pierwsza lokomotywa po naprawie wykonanej przez PKP Intercity Remtrak, to namacalny dowód na rozwój spółki. Zakończona w zeszłym roku wielomilionowa inwestycja usprawni obsługę taboru oraz przyniesie PKP Intercity wymierne korzyści finansowe. Jestem przekonany, że zakład w Libiszowie k. Opoczna przyniesie swojej spółce matce wiele powodów do radości i dumy – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Zmodernizowany oddział w Idzikowicach pozwala znacząco zwiększyć liczbę i zakres prac wykonywanych dla PKP Intercity. Docelowo rozbudowa zakładu umożliwi wykonywanie i zapewnienie przewoźnikowi 70% napraw okresowych na 5. poziomie utrzymania, 100% całkowitej liczby napraw na 4. poziomie utrzymania i 64% napraw na 3. poziomie utrzymania wszystkich typów wagonów, 100% napraw zestawów kołowych oraz 60% napraw na 4. poziomie utrzymania lokomotyw elektrycznych.

– Posiadanie własnych zakładów naprawczo-modernizacyjnych jest dla nas kwestią strategiczną. Dzięki niej nie jesteśmy zależni od zewnętrznych wykonawców, elastycznie, szybko i efektywnie reagujemy na potrzeby taborowe. Cieszy nas rozwój zakładu PKP Intercity Remtrak w Libiszowie k. Opoczna – w skali lokalnej tworzymy setki miejsc pracy, a w skali krajowej przyczynia się on do wzmacniania pozycji PKP Intercity – zaznacza Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity.

Efektem rozwoju kompetencji jest większe uniezależnianie się spółki od podmiotów zewnętrznych, szczególnie w przypadku naprawy zestawów kołowych. Pozwoli to na szybkie, elastyczne, a także efektywne kosztowo reakcje na bieżące potrzeby taborowe. Przełoży się to bezpośrednio na sprawną obsługę pasażerów. Efektem rozbudowy jest także redukcja kosztów napraw wagonów i lokomotyw poprzez wykonywanie większości napraw podzespołów we własnym zakresie.

– Rozwój zakładu w Libiszowie k. Opoczna pozwala na m.in. podniesienie konkurencyjności i poziomu oferowanych usług. Stale rośnie portfel zamówień, a w 2020 roku zyski spółki przekroczyły 12,5 mln zł netto. Będąc tu, w Zakładzie Remtrak, mamy świadomość naszych ról – jesteśmy nie tylko atrakcyjnym, przyszłościowym miejscem pracy dla lokalnej społeczności, lecz także niezbędną częścią naszej spółki matki, czyli PKP Intercity – podkreśla Krzysztof Wiktorowicz, Prezes Zarządu PKP Intercity Remtrak Sp. z o. o.

Przypomnijmy, że kilka dni temu PKP Intercity oficjalnie zakończyło przetarg na naprawy P4 15 lokomotyw EP09. Było to już drugie podejście przewoźnika na wykonanie prac przy tych lokomotywach. Po raz kolejny nie zgłosił się żaden wykonawca.  Czy to oznacza, że naprawy będą wykonywane w spółce zależnej od przewoźnika?