PKP Intercity Remtrak planuje przejąć Wagon Opole

PKP Intercity Remtrak planuje przejąć Wagon Opole

PKP Intercity Remtrak, spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PKP Intercity, odpowiedzialna jest za serwis taboru narodowego przewoźnika. Chcąc zapewnić PKP Intercity bieżącą obsługę techniczną wagonów PKP Intercity Remtrak wydzierżawiło w grudniu 2019 roku część przedsiębiorstwa Wagon Opole. Problemy opolskiej spółki spowodowały bowiem zaprzestanie przeprowadzania napraw wagonów dla PKP Intercity.

Obowiązująca do końca maja br. umowa obejmuje między innymi dzierżawę od spółki Trinites Polska, właściciela większości nieruchomości na terenie opolskiego przedsiębiorstwa, specjalistycznych stanowisk wykorzystywanych do wykonywania napraw okresowych wagonów osobowych. PKP Intercity Remtrak przejęło także około 165 pracowników Wagon Opole. Te działania pozwoliły realizować bieżące zamówienia i dokończyć zaległe przeglądy techniczne wagonów PKP Intercity.

W tym czasie PKP Intercity Remtrak zleciło także przeprowadzenie audytu, mającego ocenić kondycję i możliwości spółek Wagon Opole i Trinites Polska. Podczas dzierżawy części przedsiębiorstwa Sąd Gospodarczy w Opolu ogłosił upadłość likwidacyjną Wagon Opole.

W wyniku udanych rozmów PKP Intercity Remtrak wydłużyło umowy dzierżawy do 31 grudnia 2021 roku. Pierwsza umowa z syndykiem masy upadłościowej Tabor Opole dotyczy maszyn i urządzeń, na mocy drugiej dzierżawione są od spółki Trinites Polaka budynki i teren zakładu. PKP Intercity Remtrak opracowuje obecnie długoterminowy plan rozwoju opolskiego przedsiębiorstwa uwzględniający przygotowanie do jego przejęcia.

– Ostatnie tygodnie pokazały nam jak bardzo potrzebujemy polskich spółek o ugruntowanej pozycji rynkowej, które mogą stanowić koło zamachowe dla polskiej gospodarki i jej poszczególnych sektorów. Jedną z kluczowych branż jest transport kolejowy. Stały rozwój PKP Intercity i jej spółki zależnej PKP Intercity Remtrak pokazuje, że nasz narodowy przewoźnik myśli długofalowo, dbając o odpowiednie zabezpieczenie swojego taboru, tak kluczowe przy umacnianiu swojej rynkowej pozycji. To także świetna wiadomość dla regionu, bo przejęcie spółki Wagon Opole przez PKP Intercity Remtrak pozwoli utrzymać i stworzyć dodatkowe miejsca pracy – mówi Janusz Kowalski, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Ambitne plany rozwoju opolskiego zakładu

Od początku dzierżawy przez PKP Intercity Remtrak opolski zakład wykonał naprawy łącznie 56 wagonów. Dodatkowo miesięcznie naprawianych jest 70 zestawów kołowych. Zaplecze techniczne w Opolu i doświadczenie zatrudnionych w nim pracowników pozwalają na wykonywanie napraw wagonów na piątym poziomie utrzymania (P5) wraz z modernizacją.

– Proces unowocześniania kolei jest niezbędny do tego, aby zapewnić pasażerom bezpieczne i komfortowe podróże. Jego realizacja to w dużym stopniu inwestycje w zakup nowoczesnego taboru, ale także w zaplecza techniczne, które są niezbędne do utrzymania dobrego stanu technicznego floty pociągów. Inwestycja w spółkę Wagon Opole to następny krok w sukcesywnym rozszerzaniu możliwości i kompetencji PKP Intercity Remtrak, działającego w ramach Grupy Kapitałowej PKP Intercity. Pozwoli nam to zwiększyć liczbę przeglądów i napraw możliwych do wykonania we własnym zakresie, będąc w mniejszym stopniu uzależnionym od partnerów zewnętrznych – zapowiada Adam Laskowski, członek zarządu PKP Intercity ds. inwestycyjnych.

Trwają już przygotowania do tego, aby po podpisaniu kolejnej umowy dzierżawy rozpocząć realizację napraw głównych z modernizacją wagonów typu 154A oraz restauracyjnych, które znajdują się na terenie opolskiego zakładu.

Planujemy, aby zakład w Opolu stał się integralną częścią PKP Intercity Remtrak. Bardzo cieszy nas to, że dołączy do nas wielu najwyższej klasy specjalistów, którzy pracują dzisiaj w opolskiej jednostce – mówi Zbigniew Ciemny, prezes PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.

Plany PKP Intercity Remtrak zakładają, że zakład w Opolu wraz z obecnymi oddziałami spółki w Warszawie i Idzikowicach będą wykonywać naprawy wagonów zabezpieczające w pełni potrzeby eksploatacyjne PKP Intercity. Potencjalna rozbudowa zakładu w Opolu pozwoliłaby także na wykonywanie napraw okresowych lokomotyw spalinowych.

Sukcesywny rozwój PKP Intercity Remtrak

Trwa, rozpoczęty w ubiegłym roku, trzeci etap modernizacji oddziału PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach. Głównym celem inwestycji jest dalsze podnoszenie jakości napraw taboru kolejowego i usług świadczonych w tym zakresie na rzecz PKP Intercity. Trzeci etap rozbudowy oddziału zakłada m.in. budowę dwóch hal naprawczych. Oprócz hali, w której będą wykonywane naprawy zestawów kołowych i wózków, powstanie drugi obiekt, przeznaczony do realizacji napraw lokomotyw i wagonów. Realizacja wartego 135 mln zł brutto zadania przypadła konsorcjum firm, w którym liderem jest Przedsiębiorstwo AGAT S.A., a partnerem Hochtief Polska S.A. Zakończenie prac zaplanowano na styczeń 2021 r.

Z myślą o wyposażeniu tego obiektu PKP Intercity Remtrak w ostatnich tygodniach podpisał ze spółką Rafamet Kuźnia Raciborska wartą niemal 18 mln zł umowę na zakup sześciu maszyn do obróbki kół i zestawów kołowych do naprawy taboru kolejowego, z założeniem jej finansowania leasingiem długoterminowym. Dokonane uzgodnienia wskazują, że urządzenia zostaną wyleasingowane na okres 120 miesięcy dzięki wsparciu partnera PKP Intercity – ARP Leasing, specjalistycznej spółki powołanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu, skupiającej się głównie na leasingu maszyn i urządzeń.

Zakończenie modernizacji oddziału w Idzikowicach pozwoli znacząco zwiększyć liczbę wykonywanych przez PKP Intercity Remtrak przeglądów na czwartym i piątym poziomie utrzymania. Stały rozwój zakresu prac świadczonych przez zakład umożliwi zaspokojenie około 90% potrzeb PKP Intercity w zakresie przeglądów P4 i do 25% przeglądów P5 wagonów, jak również około 60% przeglądów okresowych lokomotyw elektrycznych oraz niemal wszystkich prac przy zestawach kołowych. Inwestycja ma również istotne znaczenie z punktu widzenia regionalnego rynku pracy. Docelowo pracę w oddziale na terenie Idzikowic znajdzie od 400 do 450 nowych pracowników, co przełoży się łącznie na ponad 800 miejsc pracy.