PKP Intercity pożyczy PKP Intercity Remtrak do 40 mln zł

PKP Intercity pożyczy PKP Intercity Remtrak do 40 mln zł

PKP Intercity wesprze rozwój swojej spółki z grupy kapitałowej PKP Intercity Remtrak kwotą do 40 milionów złotych. To kontynuacja poszerzania własnych zdolności remontowych przewoźnika i kolejny etap wzmacniania przedsiębiorstwa napraw taboru kolejowego.

PKP Intercity udzieli spółce PKP Intercity Remtrak pożyczki w wysokości do 40 mln zł, która pozwoli sfinansować niezbędne inwestycje przewidziane w planie finansowym na 2023 rok, konieczne m.in. do zachowania ciągłości procesu produkcji napraw na poziomie P5*.

W 2021 roku PKP Intercity Remtrak przejął upadającą spółkę Wagon Opole, ratując tym samym miejsca pracy. Teraz przyszedł czas na rozwój opolskiego zakładu. Przejęcie przez spółkę Skarbu Państwa stało się gwarancją stabilności oraz rozwoju dla zakładu w Opolu. Cieszymy się, że PKP Intercity zainwestuje w jego modernizację i wesprze go kapitałowo. Większe zamówienia z PKP Intercity pozwolą stworzyć nowe miejsca pracy w zakładzie w Opolu – powiedział Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

W ramach pożyczki zrealizowane zostaną m.in. następujące inwestycje:

  • budowa kabiny przygotowawczej w Zakładzie w Opolu,
  • budowa lakierni w Zakładzie w Opolu,
  • budowa śrutowni w Zakładzie w Opolu,
  • kolejny etap modernizacji bocznicy w Zakładzie w Opolu,
  • budowa kabiny przygotowawczej w hali Z-2 w Zakładzie w Libiszowie,
  • remont torów i rozjazdów w Zakładzie w Libiszowie,
  • przystosowanie infrastruktury w Zakładzie w Opolu do samodzielnego remontu    wózków lokomotywowych.

Pożyczka pozwoli PKP Intercity Remtrak na zwiększenie kapitału obrotowego, przez co usprawnieniu ulegnie proces zaopatrywania spółki w komponenty niezbędne do napraw i modernizacji taboru.

Rozbudowa zakładów, nowe miejsca pracy i wzrost liczby wykonywanych napraw

W 2021 roku PKP Intercity Remtrak przejął podupadający zakład Wagon Opole, ratując tym samym 165 miejsc pracy. Spółka odpowiedzialna za serwis taboru PKP Intercity podjęła ten krok chcąc zapewnić przewoźnikowi bieżącą obsługę techniczną wagonów, których napraw zaprzestano ze względu na ówczesne problemy opolskiego zakładu. Teraz PKP Intercity Remtrak planuje inwestycje oraz znaczne zwiększenie zatrudnienia w Opolu. Docelowo ma zapewnić ponad 400 stabilnych miejsc pracy. Pomóc w tym ma również współpraca z wyższymi uczelniami opolskimi, dzięki którym spółka uzyska myśl techniczną i wysoko kwalifikowane kadry.

Dzisiaj polska kolej inwestuje, polska kolej jest silna. To środek transportu, któremu można ufać. Do podróży pociągami coraz bardziej zachęcają inwestycje, które od kilku lat zmieniają oblicze polskiej kolei. Zmodernizowane dworce oraz nowoczesny tabor pozwalają na coraz szybsze, bardziej komfortowe i bezpieczniejsze podróże po całej Polsce. Na polską kolej trafiają ogromne pieniądze. Od 2016 do końca tego roku rząd Prawa i Sprawiedliwości wyda na polską kolej ok. 100 mld zł. Za co polska kolej dziękuje – powiedział Andrzej Olszewski, Członek Zarządu PKP S.A.

Znaczące inwestycje prowadzone były również w zakładzie w Libiszowie koło Opoczna już od 2016 roku. Ostatni do tej pory, trzeci etap modernizacji zakładu, o wartości 135 mln zł zakończył się w czerwcu 2021 roku. W efekcie rozbudowy, po osiągnięciu maksymalnych mocy przerobowych, pracuje w nim obecnie 470 pracowników. Po wszystkich rozbudowach zatrudnienie w PKP Intercity Remtrak przekroczy 1000 pracowników. Co więcej, od blisko dwóch lat trwa współpraca spółki z placówkami edukacyjnymi w okolicach Opoczna. Dzięki temu uczniowie zyskali możliwość odbywania praktyk, staży i zajęć praktycznych w zakładzie.

Systematycznie rośnie liczba zleceń, które PKP Intercity Remtrak wykonuje dla nas. W latach 2015-2022 spółka zrealizowała aż 4630 zleceń, z czego 885 w 2021 roku i 913 w 2022 roku. Do końca sierpnia 2023 roku spółka naprawiła 585 wagonów, 7 lokomotyw, zainstalowała w 130 wagonach systemy informacji pasażerskiej i lampy UV, prowadzi także naprawy zestawów kołowych. 60% wszystkich napraw to przeglądy na poziome P4 – wyjaśnił Tomasz Gontarz, Wiceprezes Zarządu PKP Intercity S.A. Posiadając w swojej grupie kapitałowej spółkę PKP Intercity Remtrak mamy unikalne w Polsce kompetencje rynkowe. Udzielone wsparcie finansowe jest kolejnym krokiem, który zbliża PKP Intercity do realizacji celów założonych w strategii rozwoju – dodał.

Udana modernizacja oddziału w Idzikowicach

W 2021 roku zakończyła się modernizacja zakładu w Idzikowicach. Prace przy rozbudowie oddziału i zwiększaniu jego kompetencji podzielono na trzy etapy. Pierwszy był wart ponad 10,5 mln zł brutto. W ramach rozbudowy Spółkę wyposażono w nowoczesną komorę lakierniczą. Powstał także zupełnie nowy ciąg technologiczny wraz z układem torowym, umożliwiający w pełni komfortową i efektywną pracę w I etapie wykonywania naprawy wagonu. Wybudowano także niezbędny zbiornik retencyjny na wodę deszczową, parking i infrastrukturę ziemną. Etap drugi był wart ponad 11,3 mln zł brutto. Prace zakończono w grudniu 2017. W ramach tego etapu rozbudowy zakład został wyposażony w szereg specjalistycznych stanowisk naprawczych, m.in.: nowoczesne stanowisko badania nacisków kół na szynę oraz stanowiska do: pomiarów elektrycznych na wagonach; badania charakterystyki zderzaków pojazdów szynowych; pomiarów i sprawdzania zaworów rozrządczych i tablic pneumatycznych; badań układu zamkniętego WC; system diagnostyki układów hamulcowych pojazdów szynowych oraz stacjonarny system odfekalniania. Warty 135 mln zł brutto III etap objął budowę dwóch hal: hali napraw zestawów kołowych i wózków, a także lokomotyw i wagonów pasażerskich dla Oddziału Idzikowice. Ponadto powstał budynek warsztatowo-socjalno-administracyjno-diagnostyczny, akumulatorownia, portiernia, magazyny na podzespoły, części, oleje czy smary.

Modernizacja oddziału w Idzikowicach umożliwiła wykonywanie i zapewnienie PKP Intercity 100% napraw okresowych na 3., 4. i 5. poziomie utrzymania wszystkich typów wagonów, 100% zestawów kołowych oraz 60% napraw lokomotyw elektrycznych. Inwestycja w zakład w Opolu i Libiszowie pozwoli nam realizować wszystkie naprawy okresowe, przy rosnącej liczbie taboru – powiedział Witold Bawor, Prezes Zarządu PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.