Krzysztof Mamiński nowym Przewodniczącym Rady Fundacji Grupy PKP

Krzysztof Mamiński nowym Przewodniczącym Rady Fundacji Grupy PKP

Zarząd PKP S.A. powołał nowego Przewodniczącego Rady Fundacji Grupy PKP, został nim Krzysztof Mamiński, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A., który zastąpił w tej roli Mirosława Antonowicza.

– Fundacja Grupy PKP gotowa jest nieść pomoc wszędzie tam, gdzie akurat jest ona potrzebna: osobom chorym, wykluczonym, z niepełnosprawnościami, w bardzo trudnej sytuacji życiowej czy dzieciom z ubogich rodzin. Szczególnie ważne są działania dedykowane środowisku kolejarskiemu, na przykład te wspierające rozwój edukacji kolejowej, edukacji w obszarze bezpieczeństwa na kolei czy dbałość o nasze historyczne dziedzictwo. Dlatego właśnie kolejowe spółki, nie tylko z Grupy PKP, od lat aktywnie wspierają pracę Fundacji, przekazując swoje środki – mówi nowy przewodniczący Rady Fundacji.

Do roli przewodniczącego należy kierowanie pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.

Zarząd PKP S.A. powołał do Rady Fundacji dwóch nowych członków: Macieja Zagórskiego, prezesa zarządu PKP TELKOL sp. z o.o oraz Krzysztofa Losza, dyrektora Biura Rozwoju, Relacji Inwestorskich i Marketingu w PKP CARGO S.A. Zgodnie ze Statutem Rada Fundacji Grupy PKP powoływana jest przez Fundatora na okres czterech lat. Członkami Rady zostają przedstawiciele PKP S.A. oraz donatorów – spółek kolejowych, które wspierają działania Fundacji. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

– Serdecznie gratuluję wszystkim nowym Członkom Rady Fundacji Grupy PKP objęcia stanowisk i jednocześnie życzę powodzenia oraz satysfakcji z nowych wyzwań, które stoją przed Państwem. Fundacja Grupy PKP obecnie aktywnie włącza się i inspiruje do działania w walce ze skutkami pandemii, nie zapominając przy tym o realizacji celów statutowych. Gdy już ten trudny czas minie, będziemy mogli z dumą powiedzieć, że kolejarze, między innymi dzięki Fundacji Grupy PKP, również mieli swój wkład w walkę ze skutkami epidemii – dodaje.