PKP IC wysyła zestawy kołowe do wagonów na naprawy P4

PKP IC wysyła zestawy kołowe do wagonów na naprawy P4

PKP Intercity ogłosiło postępowanie na wykonanie naprawy na 4 tym poziomie utrzymania 80 zestawów kołowych do wagonów osobowych. Przetarg zawiera prawo opcji na możliwości zlecenia naprawy dodatkowych 40 zestawów.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie odrębne części:

 • część 1 zamówienia – wykonanie naprawy na czwartym 4-tym poziomie utrzymania 60 zestawów kołowych typu GP200 do wagonów osobowych;
 • część 2 zamówienia – wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 20 zestawów kołowych typu 25ANa do wagonów osobowych.

Przewoźnik  przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na możliwości zlecenia naprawy dodatkowych 40 zestawów kołowych, zgodnie z poniższym podziałem:

 • część 1 – wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 30 zestawów kołowych typu GP200 do wagonów osobowych;
 • część 2 – wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 10 zestawów kołowych typu 25ANa do wagonów osobowych.

Spółka oczekuje, aby wybrany wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na wykonane naprawy zestawów kołowych:

 • na okres nie krótszy niż 36 miesięcy – na zespół kołowy po naprawie P4,
 • 36 miesięcy – na koła monoblokowe,
 • 36 miesięcy – na obręcze,
 • 48 miesięcy – na tarcze hamulcowe i pierścienie zaciskowe,
 • 60 miesięcy – na osie,
 • 48 miesięcy – na łożyska osiowe,
 • 48 miesięcy – na koła bose.

Na ofertę PKP Intercity czeka do 14 kwietnia 2023 r. do godz. 12:00.

O wyborze wykonawcy zdecydują dwa kryteria: cena – 90 pkt oraz okres gwarancji i rękojmi na zestaw kołowy po naprawie P4 – waga 10 pkt.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie jednoetapowej aukcji elektronicznej, jeżeli na daną część zamówienia złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.