PKP IC wybrało wykonawcę remontu hali na bocznicy Gdynia Leszczynki

PKP IC wybrało wykonawcę remontu hali na bocznicy Gdynia Leszczynki

PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na wykonanie remontu hali napraw wagonów na bocznicy Gdynia Leszczynki. W postępowaniu brało udział trzech wykonawców, a najkorzystniejsza ofertę złożyła firma PHU FRONTEX Tomasz Dyczyj z Wejherowa.

– Oferta firmy PHU FRONTEX Tomasz Dyczyj otrzymała najwyższą liczbę punktów, co jest jednoznaczne z uznaniem przedmiotowej oferty za najkorzystniejszą w postępowaniu zakupowym – czytamy w uzasadnieniu wyboru oferty.

W ramach prac dachowych wymienione zostaną rynny i rury spustowe świetlików. Naprawiona będzie konstrukcja stalowa świetlików dachowych z wymianą skorodowanych elementów.  Dodatkowo pomalowane będą okna stalowych świetlików wraz z okitowaniem oraz rozebrany zostanie komin.

W ramach robót elewacyjnych do zadań wykonawcy będzie m.in.: skucie starych tynków elewacji, wymiana stalowych skorodowanych bram i okien na okna z PVC trójdzielne stałe, wymiana skorodowanych bram warsztatu i wejścia do budynku biurowego na nowe w nawiązaniu do wzoru istniejących, malowanie bram stalowych, naprawa zniszczonych fragmentów ścian elewacji, wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych elewacji z dwukrotnym malowaniem elewacji farbami emulsyjnymi, wymiana zniszczonych parapetów okiennych z PVC na parterze budynku biurowego i montaż nowych z blachy ocynkowanej, montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej pod wymienianymi oknami hali, rozbiórka starej konstrukcji rampy przy budynku z rozplantowaniem ziemi lub wywozem nadmiaru oraz naprawa opaski betonowej przy budynku.

Na wykonanie remontu hali na bocznicy Gdynia Leszczynki firma z Wejherowa będzie miała 90 dni.