PKP IC szuka wykonawcy do kompleksowej obsługi manewrowej

PKP IC szuka wykonawcy do kompleksowej obsługi manewrowej

PKP Intercity ogłosiło postępowanie na wykonywanie prac manewrowych polegających m.in.: na podstawianiu i odstawianiu z/do stacji postojowych składów pociągów pasażerskich uruchamianych przez przewoźnika.

Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć część.

  • część nr 1 – obsługa manewrowa wagonów i składów pociągów na posterunkach Świnoujście, Kołobrzeg, Słupsk.
  • część nr 2 – obsługa manewrowa wagonów i składów pociągów na posterunkach Zielona Góra, Zbąszynek
  • część nr 3 – obsługa manewrowa wagonów i składów pociągów na posterunkach Zakopane, Chabówka
  • część nr 4 – obsługa manewrowa wagonów i składów pociągów na posterunkach Racibórz, Gliwice, Stalowa Wola Rozwadów, Wisła Głębce (Uzdrowisko)
  • część nr 5 – obsługa manewrowa wagonów i składów pociągów na posterunku Bielsko-Biała

W ramach 1 części zamówienia przewoźnik oczekuje wykonywanie prac manewrowych lokomotywą manewrową wykonawcy wraz z drużyną trakcyjną Wykonawcy i drużyną manewrową wykonawcy, związanych m.in. z podstawianiem i odstawianiem składów pasażerskich, włączaniem i wyłączaniem wagonów/ grup wagonów (przeformowywanie składu pociągu), sprzęganiem i rozprzęganiem lokomotyw pociągowych ze składami pociągów oraz prac doraźnych zleconych przez PKP Intercity nieujętych w planie pracy manewrowej, przy uwzględnieniu następujących warunków:

  • podstawienie składu pociągu na tor przy peronie w stacji początkowej odbywać się będzie nie później niż na półgodziny przed planowym odjazdem pociągu,
  • odstawienie składu pociągu na tory odstawcze odbywać się będzie nie później niż pół godziny po przyjeździe pociągu,

Dla zagwarantowania niezawodności wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania wystarczającą (do realizacji usług zgodnej z zapisami umowy) liczbą lokomotyw manewrowych wyposażonych w paliwo i materiały eksploatacyjne.

Dla wszystkich części postępowania spółka oczekuje wykonywanie prac manewrowych drużynami manewrowymi wykonawcy w obsadzie jedno – lub dwuosobowej przy użyciu lokomotyw manewrowych i pociągowych PKP Intercity i/lub wykonawcy polegających na podstawianiu i odstawianiu z/do stacji postojowych składów pociągów pasażerskich uruchamianych przez przewoźnika, zmianach w zestawieniu pociągów (przeformowanie składu pociągu), włączaniu i wyłączaniu wagonów dodatkowych oraz łączeniu i rozłączaniu lokomotyw pociągowych ze składem wagonów, jak również wykonywanie doraźnie realizowanych potrzeb prac manewrowych w parkach odstawczych taboru, na torach stacyjnych, przy obsłudze punktów utrzymania taboru a także wykonywanie prac manewrowych podczas odstawiania składu EZT do odfekalniania i wodowania.

Zamówienie było by realizowane w okresie od 1 marca do 31grudnia 2023 r. PKP Intercity przewiduje zastosowanie prawa opcji polegające na możliwości doraźnego zwiększenia obsługi manewrowej maksymalnie do 20 % liczby czynności objętych zamówieniem podstawowym.

Termin składania ofert moja 20 stycznia 2023 r. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie jednoetapowej aukcji elektronicznej, jeżeli, w ramach danej części zamówienia, zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena.