PKP IC przesuwa termin otwarcia ofert na montaż systemu ETCS w Husarzach

PKP IC przesuwa termin otwarcia ofert na montaż systemu ETCS w Husarzach

Nie pod koniec kwietnia a dopiero od koniec maja poznamy oferty w przetargu na wyposażenie 10 lokomotyw Siemens EuroSprinter w urządzenia ERTMS/ETCS.

– Przesunięcie terminu otwarcia ofert na dostawę, zabudowę i uruchomienie pokładowych urządzeń ERTMS/ETCS R na 10 lokomotywach serii EU44 nastąpiło na wniosek jednego z oferentów, który zwrócił się o dodatkowy czas na przygotowanie potrzebnej dokumentacji ze względu m.in. na szeroki zakres zamówienia – poinformowało PKP Intercity.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia było dostarczenie, zabudowa, uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji pokładowych urządzeń ETCS poziomu 1 i 2 z wersją Baseline 3.4.0 lub nowszą wraz z systemem GSM-R na 10 lokomotywach „Husarz” eksploatowanych przez PKP Intercity.

Przewoźnik w ramach zamówienia chce aby wykonawca wykonywał usługę utrzymania w zakresie wszystkich wymaganych czynności przeglądowych w okresie 36 miesięcy. Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno musi zostać  wykonane w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. Spółka oczekuje udzielenia 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, w tym oprogramowanie, jak również dokumentację, o której mowa w umowie.

Na oferty PKP Intercity czeka do 25 maja 2021 r. Przy wyborze wykonawcy zdecyduje najniższa cena.

Jest to już czwarta próba a montażu systemu ETCS w Husarzach. Ostatni przetarg, w kwietniu 2020 r.  PKP Intercity unieważniło ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.