PKP Cargo z umowami na transport węgla dla Enea Elektrownia Połaniec

PKP Cargo z umowami na transport węgla dla Enea Elektrownia Połaniec

ENEA Elektrownia Połaniec podpisała z PKP Cargo dwie umowy na transport do 2 mln ton węgla z Lubelskiego Węgla „Bogdanka”.

Na sfinansowanie każdego z zadań Enea Elektrownia Połaniec zamierzała przeznaczyć po 53 505 000 zł brutto.

Początkowo w każdym z zadań PKP Cargo złożyło ofertę w wysokości 64 562 700 zł brutto a DB Cargo Polska – 54 120 000 zł brutto.

W trakcie aukcji elektronicznej korzystniejsze oferty złożyło PKP Cargo. Dla zadania nr 1 – 54 018 999,78 zł brutto, dla zadania nr 2 – 54 118 999,99 zł brutto.

Przypomnijmy, że zamawiający zastrzegał możliwość zmniejszenia ilości węgla do przewozu, dodając że łączna ilość węgla energetycznego przeznaczona do przewozu może wynieść dla obu zadań w przedziale od 800 000 ton do 1 000 000 ton. Ilości węgla do przewozu w danym miesiącu nie będą większe niż 150 000 ton dla każdego z zadań.

Węgiel ma być dostarczony w węglarkach czteroosiowych z metalową podłogą, dostosowanych do wyładunku na urządzeniach wyładowczych i rozmrażalni.

Długość całkowita przesyłki pociągowej nie może przekraczać 610 m, z uwzględnieniem długości pojazdu trakcyjnego Długość całkowita pojedynczego wagonu nie może przekraczać 15,8 m, masa nie może przekraczać 89 ton, szerokość wagonu być się w przedziale 3000÷3104 mm, a wysokość mieści się w przedziale 3220÷3380 mm.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 15 miesięcy.