PKP Cargo z umową na dystrybucję i dostawę energii trakcyjnej

PKP Cargo z umową na dystrybucję i dostawę energii trakcyjnej

Rada Nadzorcza PKP Cargo wyraziła zgodę na podpisanie przez przewoźnika umowy na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji ze spółką PKP Energetyka.

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną. Zakup energii trakcyjnej i usług dystrybucyjnych zostanie rozliczony w odniesieniu do rzeczywistego zużycia wynikającego z wykonanej pracy przewozowej.

Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. Przewidywana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania, nie przekroczy kwoty 1 874 595 991,65 zł netto (2305753 069,72 zł brutto). Wartość umowy oraz zmiany kosztów energii będą uzależnione od cen kontraktów notowanych na TGE.

Cena sprzedaży energii elektrycznej dla PKP Cargo wyznaczana będzie zgodnie z modelem ustalonym dla lat 2023-2024. Model wyznaczania ceny energii obowiązującej w poszczególnych latach określa oferta sprzedaży energii elektrycznej, która stanowi integralną część umowy.