PKP Cargo z kontraktami o wartości 150 mln zł na przewozy węgla dla Grupy ENEA

PKP Cargo z kontraktami o wartości 150 mln zł na przewozy węgla dla Grupy ENEA

PKP Cargo S.A. podpisało pięć umów dotyczących przewozów węgla kamiennego z LW Bogdanka do Grupy ENEA (3 umowy z ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. i 2 umowy z ENEA Elektrownia Połaniec S.A.). Umowy są efektem wygranych dwóch postępowań przetargowych. Łączna suma podpisanych kontraktów to ponad 150 mln zł.

 

Szacowana wartość kontraktów podpisanych z ENEA Wytwarzanie wynosi prawie 116 mln złotych. Oferta złożona przez PKP Cargo została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie wszystkich trzech części zamówienia i w efekcie w okresie 18 miesięcy, od 1 lipca 2021 r. PKP Cargo dostarczy łącznie transportem kolejowym około 9,0 mln ton węgla kamiennego. To kolejny kontrakt pozyskany przez PKP Cargo na dostawy węgla do elektrowni w Kozienicach. Od lipca zeszłego roku Spółka realizuje również przewozy ze śląskich kopalń do tego odbiorcy.

Dodatkowo PKP Cargo podpisało dwie kolejne już w tym roku umowy na przewozy węgla do elektrowni Grupy ENEA w Połańcu, tym razem na przewozy z LW Bogdanki. Realizacja transportów będzie obejmowała około 1,7 mln ton węgla w okresie od lipca 2021 roku do grudnia 2022 roku. Szacowana wartość kontraktu to około 37 mln zł. Wraz z podpisanymi wcześniej zamówieniami PKP Cargo dostarczy do Elektrowni Połaniec 3,2 mln ton węgla z LW Bogdanka i kopalń śląskich.

Przewozy realizowane będą z LW Bogdanka (stacja Jaszczów) do ENEA Wytwarzanie w Świerżach Górnych oraz ENEA Elektrownia Połaniec w Połańcu w zwartych składach w wagonach węglarkach budowy normalnej. Zawarte kontrakty są kontynuacją wieloletniej współpracy PKP Cargo i Grupy ENEA.