PKP Cargo podpisało porozumienie ze ZZ ws. wynagrodzeń

PKP Cargo podpisało porozumienie ze ZZ ws. wynagrodzeń

PKP Cargo zawarło ze związkami zawodowymi ramowe porozumienie dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników o 10%, nie więcej niż do 0,5 etatu. Spółka liczy, że wartość pomniejszonych kosztów wynagrodzeń, może wynieść ok. 23 mln zł.

Ramowe Porozumienie wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku i obowiązywać będzie przez okres 3 miesięcy, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

W następstwie zaistnienia światowej pandemii COVID-19, mając na uwadze ochronę miejsc pracy oraz szczególną sytuację związaną z epidemią i jej wpływem na wyniki Spółki, Strony porozumiały się w zakresie wyrażenia zgody na obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników PKP CARGO o 10%, nie więcej niż do 0,5 etatu. Jednocześnie pracownikom objętym obniżonym wymiarem czasu pracy będzie przysługiwało wynagrodzenie obniżone proporcjonalnie do obniżonego wymiaru czasu pracy, przy czym nie będzie mogło być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – czytamy w komunikacie PKP Cargo.

Intencją PKP Cargo jest zawarcie odrębnych porozumień z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi uprawnionymi na podstawie Ustawy Antykryzysowej, z uwzględnieniem zasad zawartych w Ramowym Porozumieniu, nie później niż do 15 maja 2020 r.

Spółka szacuje, że w okresie obowiązywania porozumień z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi uprawnionymi na podstawie Ustawy Antykryzysowej, które zostaną zawarte z uwzględnieniem zasad zawartych w Ramowym Porozumieniu, wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może wynieść ok. 105 mln zł, natomiast wartość pomniejszonych kosztów wynagrodzeń, wynikająca z obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników o 10%, może wynieść ok. 23 mln zł. – dodano w komunikacie.