PKP Cargo blisko kolejnej umowy z ENEA Elektrownia Połaniec

PKP Cargo blisko kolejnej umowy z ENEA Elektrownia Połaniec

ENEA Elektrownia Połaniec rozstrzygnęła przetargu na transport węgla energetycznego z kierunku śląskiego w ilości do 500 tys. ton. Po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej, najkorzystniejszą ofertę złożyło PKP Cargo.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy w przewidywanym okresie od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r. lub do wyczerpania ilości maksymalnej. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcie umowy w terminie do 60 dni po 1 listopada 2023 r.

Zgłaszane przez zamawiającego ilości węgla do przewozu w danym miesiącu nie będą większe niż 100 000 ton.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać węgiel w wagonach węglarkach czteroosiowych z metalową podłogą, dostosowanych do wyładunku na urządzeniach wyładowczych i rozmrażalni zamawiającego.

Długość całkowita przesyłki pociągowej nie może przekraczać 610 m, z uwzględnieniem długości pojazdu trakcyjnego. Masa całkowita brutto wagonów w składzie nie może przekraczać 3 700 ton brutto. Długość całkowita pojedynczego wagonu wynosi do 15,80 m, a masa brutto pojedynczego wagonu nie może przekraczać 89 ton, szerokość wagonu mieści się w przedziale 3000÷3104 mm, wysokość wagonu mieści się w przedziale 3220÷3380 mm.

Przypomnijmy, że postępowanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Oferty złożyło sześciu przewoźników.

Dodajmy, że na początku lutego PKP Cargo podpisało z ENEA Elektrownia Połaniec dwie umowy na transport do 2 mln ton węgla z Lubelskiego Węgla „Bogdanka”.