Piotr Wyborski prezesem PKP Polskie Linie Kolejowe

Piotr Wyborski prezesem PKP Polskie Linie Kolejowe

15 marca br. Rada Nadzorcza powołała Pana Piotra Wyborskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Postępowanie na wybór Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Rada Nadzorcza wszczęła 15 lutego br. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Piotra Wyborskiego.

Wybór Pana Piotra Wyborskiego na stanowisko Prezesa Zarządu, w opinii Rady Nadzorczej, jest gwarancją efektywnego działania PKP Polskich Linii Kolejowych, należytego utrzymania stanu sieci kolejowej, sprawnego prowadzenia procesu inwestycyjnego i stałego poprawiania stanu bezpieczeństwa na kolei – powiedział Jakub Majewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Piotr Wyborski jest doświadczonym menedżerem, z szerokimi kompetencjami we wdrażaniu programów restrukturyzacyjnych, optymalizacji procesów oraz zarządzaniu wieloobszarowymi organizacjami. Zarządzał różnorodnymi funkcjami biznesowymi, takimi jak utrzymanie infrastruktury, operacje, finanse, IT, zakupy, logistyka i produkcja. Doświadczenie menadżerskie zdobywał zarówno w firmach zagranicznych, spółce Skarbu Państwa, a także w firmie z prywatnym właścicielem. Od wielu lat jest związany zawodowo z branżą kolejową.

Absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Posiada dyplom międzynarodowej organizacji ACCA, zrzeszającej profesjonalistów zajmujących się finansami, rachunkowością i zarządzaniem.

Karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku w firmie audytorskiej Ernst & Young. W latach 2013 – 2016 związany z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. na stanowiskach Pełnomocnika Zarządu oraz Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury. W latach 2017 – 2021 pracował na stanowiskach menedżerskich w firmie Thales, a ostatnio w zarządzie firmy Kross S.A.