PGNiG Termika z ofertami na przewóz 4,6 mln ton węgla

PGNiG Termika z ofertami na przewóz 4,6 mln ton węgla

Spółka PGNiG Termika otworzyła oferty w postępowaniu na wykonanie tprzewozu 4 600 000 ton węgla energetycznego, w tym również świadczenia usługi obsługi bocznicy EC Pruszków w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. Wpłynęło pięć ofert, które znacząco przekraczają zaplanowany budżet.

Postępowanie zostało podzielone na trzy zadania, jednak zamawiający zastrzegł, że maksymalnie dwie części mogą zostać udzielone jednemu oferentowi.

Na sfinansowanie część 1 obejmującej usługę transportu kolejowego 2 400 000 ton węgla energetycznego spółka przeznaczyła 99 068 035,14 zł brutto.

Oferty złożyli:

  • DB Cargo Polska – 156 389 707,31 zł brutto.
  • Konsorcjum firm: PKP Cargo, PKP Cargo Service  – 167 479 451,28 zł brutto.

Na sfinansowanie części nr 2 dotyczącej transportu 1 150 000 ton węgla zamawiający przeznaczył  47 282 947,83 zł.

Oferty złożyli:

  • DB Cargo Polska – 73 482 625,57 zł brutto.
  • PKP Cargo – 79 389 384,45 zł brutto.

Na sfinansowanie części nr 3 dotyczącej transportu 1 050 000 ton węgla zamawiający przeznaczył  43 171 188,21 zł brutto. Jedyna ofertę złożyła spółka CD Cargo Poland, która zaproponowała kwotę 69 349 712,40  zł brutto.