PGE szuka przewoźnika do transportu ponad 22 mln ton surowców

PGE szuka przewoźnika do transportu ponad 22 mln ton surowców

Polska Grupa Energetyczna ogłosiła przetarg na przewóz surowców produkcyjnych transportem kolejowym w latach 2022 – 2024 w ilości maksymalnej 22 750 500 Mg.

Przedmiotem zamówienia jest transport kolejowy węgla kamiennego w ilości maksymalnej 20 702 000 Mg,  kamienia wapiennego w ilości maksymalnej 1 891 000 Mg oraz mączki wapiennej mielonej z kamienia wapiennego w  ilości maksymalnej 157 500 Mg dla  Oddziałów  Zamawiającego  PGE  Górnictwo  i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE  Energia  Ciepła  S.A.,  Zespół  Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Zamówienie zostało podzielona na sześć części.

Część I zamówienia dotyczy przewozu  5 307 000 ton węgla kamiennego do stacji przeznaczenia którymi są bocznica własna PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik, stacja Leszczyny, bocznica własna PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie, stacja Kraków Olsza,  miejsca przeróbki węgla kamiennego, w których będą sporządzane mieszanki węglowe.

Część II zamówienia obejmuje przewóz do 3 431 000 Mg węgla kamiennego i kamienia wapiennego do stacji przeznaczenia którymi są: bocznica własna PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, stacja Turoszów, bocznica własna PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra, stacja Dolna Odra.

Część III postępowania dotyczy transportu do 3 343 500 Mg węgla kamiennego i mączki wapiennej do następujących stacji przeznaczenia: bocznica własna PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, stacja Opole Czarnowąsy, bocznica własna Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.  Zakład EC Czechnica, stacja Siechnice.

Część IV zamówienia obejmuje transport do 3 116 500 Mg węgla kamiennego i mączki wapiennej do bocznicy własnej PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, stacja Opole Czarnowąsy,

Część V przetargu dotyczy przewozu w mas ilości 3 362 500 Mg węgla kamiennego i mączki wapiennej do następujących stacji przeznaczenia: bocznica własna PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, stacja Opole
Czarnowąsy, bocznica własna PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, stacja Lublin, bocznica własna PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, stacja Strażów, bocznica własna PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach, stacja Piaski k. Kielc, bocznica własna PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, stacja Zgierz, bocznica własna PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wlkp., stacja Wawrów.

Część VI zamówienia obejmuje przewóz maksymalnie 4 190 000 Mg węgla kamiennego do stacji przeznaczenia którymi są: bocznica własna PGE EC S.A. Oddział w Szczecinie Elektrociepłownia Pomorzany
stacja Szczecin Gumieńce, bocznica własna PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, Elektrociepłownia Bydgoszcz I, stacja Bydgoszcz Główna, bocznica własna PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, Elektrociepłownia Bydgoszcz II, stacja Bydgoszcz Emilianowo, bocznica własna PGE EC S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku Elektrociepłownia, Gdańsk, stacja Gdańsk Zaspa Towarowa, bocznica własna PGE EC S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku Elektrociepłownia Gdynia, stacja Gdynia Port.

Stacjami nadania surowców są kopalnie i zakłady przeróbcze węgla kamiennego leżące na Górnym Śląsku, punkty ekspedycyjne (przeładunkowe) na terenie kraju, porty morskie, przejścia graniczne oraz stacje kolejowe obsługujące bocznice przy placach składowych węgla kamiennego.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia Polska Grupa Energetyczna określiła na dzień 1 stycznia 2022 r. dla wszystkich części zamówienia, a w przypadku części VI umowa obowiązuje od 1 grudnia 2021 r. Zakończenie realizacji dla wszystkich części zamówienia określono na dzień31 grudnia 2024 r.

Oferty można składać do 15 listopada 2021 r. do godz. 8:00. O wyborze wykonawcy zdecyduje jedno kryterium – cena brutto. Dodatkowo organizator oostępowania przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert dla części I oraz IV zamówienia.