Pesa wykona naprawy P5 59 wagonów PKP Intercity

Pesa wykona naprawy P5 59 wagonów PKP Intercity

PKP Intercity rozstrzygnęło trwające od maja 2021 r. postępowanie na wykonanie naprawy na 5. poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych (oraz przeglądu na 3. poziomie utrzymania 59 wagonów osobowych.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części. Cześć nr 1 obejmuje naprawy 24 wagonów bezprzedziałowych klasy 1 typu 152A a część nr 2 dotyczy prac przy 35 wagonach bezprzedziałowych klasy 2 typu 154A.

Po 10 miesiącach od ogłoszenia postępowania PKP Intercity poinformowało, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 333 822 000 zł brutto. O wyborze wykonawcy miały zdecydować trzy kryteria: cena – 80 pkt, okres gwarancji i rękojmi na wykonaną naprawę i dokumentację – 10 pkt, termin wykonania naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych jednego wagonu – 10 pkt

 W przetargu wpłynęły dwie oferty.

Pierwsza od konsorcjum Compremum (lider) oraz Mag-Train (partner), które wyceniło prace na kwotę  374 674 150 zł brutto dodatkowo zadeklarowało 3 letni okres gwarancji i rękojmi za wykonaną naprawę. Termin wykonania naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych jednego wagonu zawarty ustalono na 70 dni kalendarzowych

Drugą ofertę w łącznej kwocie 376 189 350 złożyło konsorcjum Pesa Bydgoszcz (lider) oraz Pesa Mińsk Mazowiecki (partner). Konsorcjum chciało udzielić 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wykonaną naprawę 24 wagonów bezprzedziałowych klasy 1 typu 152A oraz aż 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wykonaną naprawę 35 wagonach bezprzedziałowych klasy 2 typu 154A. Dodatkowo konsorcjum zadeklarowało, że wykona naprawy odpowiednio w terminie 60 dni kalendarzowych oraz 59 dni kalendarzowych.

Po kolejnych pięciu miesiącach analizy złożonych ofert PKP Intercity zdecydowało, najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum Pesa Bydgoszcz (lider) oraz Pesa Mińsk Mazowiecki (partner).

Podczas wykonywanych prac, wszystkie miejsca siedzące będą wyposażone w gniazda elektryczne i gniazdka USB, zakonotowane będzie oświetlenie dzień/noc  (LED)  oraz  dodatkowo  oświetlenie  nad  każdym  fotelem  pasażerskim regulowane  indywidualnie. Komfort podróży zapewnią nowe urządzenia klimatyzacji z automatyczną regulacją sterowania. Wagony będą wyposażony w monitoring, bezprzewodowy dostęp do Internetu, system informacji pasażerskiej i emisji reklam na wyświetlaczach LCD czy wzmacniacz sygnału GSM/LTE.