Pesa wykona naprawy P4 wagonów piętrowych Sundeck

Pesa wykona naprawy P4 wagonów piętrowych Sundeck

Koleje Mazowieckie rozstrzygnęły postępowanie na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 22 wagonów piętrowych z rodziny Pesa Sundeck.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 32 718 000 zł brutto. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę w wysokości, 32 184 426 zł brutto złożoną przez konsorcjom Pesa Mińsk Maz. i Pesa Bydgoszcz.

Wykonawca zobowiązał się udzielić gwarancji jakości na 28 miesięcy na cały wagon po naprawie. Dodatkowo konsorcjum zadeklarowało wykonanie naprawy P4 wraz z pracami dodatkowymi oraz dostawą i wymianą tarcz hamulcowych i kół monoblokowych każdego wagonu piętrowego w terminie 36 dni kalendarzowych.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 20 piętrowych wagonów środkowych typu 416B i 2 piętrowych wagonów sterowniczych typu 316B, które zostały zamówione przez Koleje Mazowieckie w połowie kwietnia 2014 r.