Pesa Mińsk Mazowiecki przeprowadzi naprawy 23 jednostek Polregio na poziomie P4

Pesa Mińsk Mazowiecki przeprowadzi naprawy 23 jednostek Polregio na poziomie P4

Polregio podpisało umowę z Pesą Mińsk Mazowiecki w celu wykonania czynności związanych z czwartym poziomem utrzymania (P4) dla 23 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, EN57SPOT oraz EN71. Umowa obejmuje również prace dodatkowe.

Przewoźnik planował na sfinansowanie tego zamówienia przeznaczyć 74 501 000 zł brutto. Spółka z Mińska Mazowieckiego za wykonanie prac oczekiwała wynagrodzenia w wysokości 76 013 414,52 zł brutto.

Prace obejma następujące pojazdy: EN71-001, EN57-719, EN57-1196, EN57-1219, EN57-1273, EN57-1451, EN57-1466, EN57-1537, EN57SPOT-2011, EN57SPOT-2019, EN57SPOT-2022, EN57SPOT-2023, EN57SPOT-2024, EN57SPOT-2027, EN57SPOT-2029, EN57SPOT-2033, EN57SPOT-2044, EN57SPOT-2056, EN57SPOT-2063, EN57SPOT-2064, EN57SPOT-2068, EN57SPOT-2073, EN57SPOT-2078.

Zakres prac stałych został określony w Dokumentacji Systemu Utrzymania oraz Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. Podczas wykonywania prac stałych, wykonawca będzie zobowiązany do wymiany obręczy zestawów kołowych na nowe zgodnie z kartą pomiarową DSU, wymiany wszystkich elementów uznanych za normalia na nowe oraz do przeprowadzenia wszystkich badań i prób.

W ramach prac dodatkowych opcjonalnych, niezbędnych do spełnienia warunków określonych w DSU, przewoźnik przedstawił listę 66 czynności, w tym naprawę silnika trakcyjnego, wymianę osi zestawu kołowego, naprawę przetwornicy wirującej, wymianę szyb, naprawę poszycia foteli pasażerskich oraz wymianę foteli pasażerskich i maszynisty.

W 14 jednostkach zostaną zamontowane dwie toalety próżniowe, a w dziewięciu pojazdach będzie jedna toaleta próżniowa. Polregio oczekuje również zamontowania kamer szlakowych w 22 pojazdach oraz kompletnego systemu monitoringu przestrzeni pasażerskiej w 15 jednostkach.

W czterech przypadkach przewoźnik zamówił fabrycznie nowy system informacji pasażerskiej (SIP) wraz z funkcją systemu emisji reklam (SER) oraz zamontowanie na pulpicie maszynisty systemu dynamicznego rozkładu jazdy (SDRJ).

Polregio oczekuje, że naprawa każdego z pojazdów zostanie wykonana w terminie nie dłuższym niż 50 dni kalendarzowych od dnia przekazania danego pojazdu.