Pesa inwestuje w technologie i podnosi efektywność

Pesa inwestuje w technologie i podnosi efektywność

Po zakończeniu głównych procesów restrukturyzacyjnych bydgoska ​spółka rozpoczyna wdrażanie nowoczesnych narzędzi IT w obszarze zarządzania, a całość ma funkcjonować w oparciu o podniesiony do najwyższego, 10 poziomu system IFS.

Nowoczesne narzędzia wdrażane i rozwijane w obszarze IT obejmą między innymi zarządzanie procesem sprzedaży, estymator produktu, integrację projektowania, automatyzację procesów magazynowych, długoterminowe planowanie produkcji i sprzedaży, monitoring obszaru jakości i serwisu. 

– Wdrożenie nowoczesnych narzędzi Systemu IFS Applications™ 10 to dla całej grupy Pesa większa integracja procesów i systemów, dostęp do pełnej informacji o wykorzystaniu zasobów, a w konsekwencji niższe koszty, większa efektywność oraz skrócenie czasu realizacji poszczególnych zadań –  wyjaśnia Krzysztof Zdziarski, prezes zarządu Pesa Bydgoszcz.

Nowe narzędzia IT wzmocnią też procesy projektowe. W pionie technicznym wdrożony zostanie system PLM /Product Life Management/, który jest wspólną platformą dla zarządzania wymaganiami, szeroko pojętym procesem projektowym i eksploatacją dostarczonych pojazdów.

– PLM pozwoli nam na optymalizację procesów projektowych i pełne  skonsolidowanie zarządzania życiem produktu, od projektu do eksploatacji po okresie gwarancyjnym-„ powiedział Jacek Konop, członek zarządu, dyrektor techniczny Pesa Bydgoszcz. 

Podnoszeniu efektywności służyć ma również integracja administracji i funkcji wsparcia w całej grupie kapitałowej. W praktyce oznacza to wspólne centra usług biurowych, np. księgowych czy HR dla wszystkich spółek grupy oraz elastyczne dostosowanie poziomu zatrudnienia do realizowanych zadań. Program obejmie nie tylko spółki zlokalizowane w Bydgoszczy, czyli PESA, Skraw-Mech, czy Rem-Suw, ale także ZNTK Mińsk Mazowiecki.

Sytuacja Pesa się ustabilizowała, spółka dostarcza terminowo zamówione pojazdy i pozyskuje nowe kontrakty.

– 2020 to nie był łatwy rok, także ze względu na pandemię, ale  udało nam się odrobić wiele zaległości z przeszłości, z zakończeniem dostaw dla DB włącznie – podkreśla Zdziarski.