PCC Intermodal realizuje przewozy intermodalne bez zakłóceń

PCC Intermodal realizuje przewozy intermodalne bez zakłóceń

PCC Intermodal S.A. wdrożyła dodatkowe środki prewencji i zasady bezpieczeństwa realizacji łańcucha dostaw w ramach organizowanej regularnie sieci międzynarodowych połączeń intermodalnych. W trosce o zdrowie pracowników, klientów i partnerów, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa, spółka w swoich biurach i na swoich obiektach wprowadziło niezbędne środki ostrożności.

– Jednocześnie informujemy, że przewozy intermodalne w ramach sieci połączeń oraz dostawy do drzwi klientów, na wszystkich oferowanych korytarzach, odbywają się bez zakłóceń. Pracujemy w trybie wzmożonej czujność i każdy etap łańcucha dostaw bardzo dokładnie monitorujemy. Pozostajemy w stałym kontakcie z terminalami, przewoźnikami i służbami publicznymi na całej trasie realizacji dostawy, reagując 
na bieżąco na zmieniającą się dynamicznie sytuację – czytamy w komunikacie PCC Intermodal.

By zapewnić ciągłość pracy i zadbać o niezachwiane dostawy z/do każdego regionu Polski PCC Intermodal SA wdrożyła poniższe zasady obsługi zleceń.

  • Dział Obsługi klienta jest w bieżącym ZDALNYM kontakcie z klientami informując ich o statusie dostaw.
  • Pracownicy administracyjni i biurowi, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadkach gdzie jest to możliwe do wdrożenia, pracują zdalnie z domów.
  • W biurze głównym w Gdyni, jak i na jednostkach terenowych – w tym terminalach, do odwołania zostały wstrzymane wizyty i spotkania bezpośrednie.
  • Pracownicy działu sprzedaży nie odwiedzają klientów, nie uczestniczą w konferencjach, a zaplanowane szkolenia zostały przesunięte w czasie lub przeprowadzone on-line.
  • Wszelki kontakty biznesowe zostały przekierowane na zdalny system komunikacyjny i video-konferencje.
  • Na terminalach wprowadzone zostały procedury bezpieczeństwa i dodatkowe środki ochrony, w miarę możliwości obsługę interesantów prowadzimy poza budynkami biurowymi.
  • Dyżurujące zespoły pracowników przekazują kierowcom, maszynistom i służbom, bieżące instrukcje 
i obowiązujące na obiekcie zasady.
  • Czynności wymagające bezpośredniego kontaktu, używania części wspólnych zostały ograniczone
    do bezwzględnego minimum. Podobne podejście dotyczy przepływu dokumentacji, tam gdzie to możliwe jest ona prowadzona elektronicznie.

Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

– Wierzymy, że przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialności społecznej 
i bazując na rozsądnej prewencji intermodal pozostanie długo pewną i niezawodną metodą bezpiecznego transportu dla ładunków skonteneryzowanych – czytamy dalej w komunikacie.