Patryk Świrski odwołany z funkcji prezesa Kolei Śląskich

Patryk Świrski odwołany z funkcji prezesa Kolei Śląskich

Decyzją Rady Nadzorczej Kolei Śląskich z dniem 22 maja 2024 r. Pan Patryk Świrski został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza delegowała Członka Rady Nadzorczej – Pana Dariusza Maszczyka do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Kolei Śląskich sp. z o.o. na okres trzech miesięcy.

Przypomnijmy, że Patryk Świrski początkowo pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Kolei Śląskich. W czerwcu 2021 r. został wyznaczony do tymczasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu. Funkcję prezesa zarządu Kolei Śląskich sprawował przez niecałe trzy lata, od sierpnia 2021 r.

Obecny skład zarządu Kolei Śląskich

  • Dariusz Maszczyk – p.o. Prezes Zarządu
  • Wojciech Pyka – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
  • Andrzej Wasilewski – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych
  • Tomasz Niedziela – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych