Pandemia ogranicza kursowanie pociągów ŁKA

Pandemia ogranicza kursowanie pociągów ŁKA

W związku z narastającą falą pandemii oraz zwiększającą się absencją pracowników ŁKA odpowiedzialnych za organizację i kursowanie pociągów, spowodowaną  zwolnieniami lekarskimi, zaleconą izolacją lub kwarantanną, a także koniecznością opieki nad członkami rodziny, Łódzka Kolej Aglomeracyjna podjęła decyzję o odwołaniu 6 z 237 uruchamianych pociągów, w terminie od 30/31 stycznia do 12 marca 2022 r.  

 – Przy wyborze pociągów, które odwołano, łódzka kolej brała pod uwagę przede wszystkim możliwość kontynuowania podróży innymi jednostkami lub autobusami komunikacji zastępczej, uruchomionymi za wycofane połączenia kolejowe. Spółka kierowała się troską
o to, by wprowadzone zmiany były jak najmniej uciążliwe dla pasażerów – informuje przewoźnik.

W ocenie spółki, powyższe działania pozwolą obecnie zachować ciągłość pasażerskiego ruchu kolejowego w regionie, a w przypadku wystąpienia kumulacji zachorowań i konieczności dalszego odwoływania pociągów, ŁKA zapewni bezpieczeństwo podróży poprzez wzmocnienie składów z największą frekwencją

Pociągi ŁKA odwołane od 30/31.01 do 12.03.2022 r. z powodu pandemii COVID-19

Lp. Numer Stacja początkowa Odjazd Stacja końcowa Przyjazd Uwagi:
1 11607/6 Łódź Fabryczna 21:50 Skierniewice 23:00  
2 11503/2 Skierniewice 04:51 Łódź Fabryczna 05:50  
3 11355 Łódź Widzew 22:29 Łęczyca 23:23 Skrócona relacja pociągu do stacji Zgierz. Dalej od stacji Zgierz uruchomiona komunikacja autobusowa do stacji Łęczyca i dalej do Kutna
4 11386 Łęczyca 05:37 Łódź Widzew 06:23 Od stacji Łęczyca do stacji Zgierz Północ uruchomiona komunikacja autobusowa (odjazd 5.22). Dalej pociągiem nr 11254 do stacji Łódź Widzew
5 12213 Łódź Fabryczna 17:44 Drzewica 19:05 Odwołany od 30.01.2022 r.
6 21204 Drzewica 07:32 Koluszki 08:28