P. Majerczak: 250 km/h na CMK do końca 2025 r.

P. Majerczak: 250 km/h na CMK do końca 2025 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują Centralną Magistralę Kolejową do prędkości 250 km/h. Wykonane do tej pory prace umożliwiły zarządcy infrastruktury uzyskać niezbędne dokumenty pozwalające na certyfikację sieci trakcyjnej, przystosowanej do wysokich prędkości.

Poprzedziły to przejazdy testowe składów Pendolino na odcinku Opoczno – Olszamowice. Podczas przejazdów badano poprawność współpracy pomiędzy pantografami a siecią trakcyjną. Wyniki badań umożliwiły uzyskanie certyfikatu i możliwość prowadzenia ruchu z wyższą prędkością.

Instytut Kolejnictwa rozpoczął proces certyfikacji nawierzchni torowej, prowadzone są jej badania. Po ich zakończeniu możliwe będzie uzyskanie kolejnych certyfikatów koniecznych do wdrożenia 250 km/h.

Laboratorium przeprowadza badania poszczególnych typów podkładów. Czynności trwają. Są to badania laboratoryjne obejmujące próby statyczne i dynamiczne. Czas potrzebny na ich przeprowadzenie to ok. 2-3 miesiące – mówi Andrzej Massel, dyrektor Instytutu Kolejnictwa.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dążą do podwyższenia prędkości na Centralnej Magistrali Kolejowej do końca 2025 roku. To pozwoli skrócić czas przejazdu z Warszawy do Krakowa i Katowic do niecałych dwóch godzin – mówi Piotr Majerczak, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.

Przypomnijmy, że podczas lipcowego śniadania prasowego z dziennikarzami Ireneusz Merchel prezes PKP PLK zwrócił uwagę, że na Centralnej Magistrali  Kolejowej trzeba zmienić ETCS. Oznacza to, że już wkrótce składy Pendolino ponownie zwolnią, ponieważ prędkość maksymalna zostanie obniżona do 160 km/h.

Analizy wykazały, że nie da się pracować na jednym systemie ETCS i drugi uruchamiać – tłumaczył podczas spotkania prezes Merchel.

Dodał wówczas, że prace w torze czy z siecią trakcyjną będą wykonane w 2024 r, natomiast samo przełączenie na nowy system potrwa około roku.