Ograniczenia w podróżowaniu do Niemiec w związku z epidemią COVID-19

Ograniczenia w podróżowaniu do Niemiec w związku z epidemią COVID-19

Od soboty 24 października podróżni z Polski wjeżdżający do Niemiec poddawani będą 14-dniowej kwarantanie, chyba że przedstawią przy przekroczeniu granicy wynik negatywny testu na COVID-19 z ostatnich 48 godzin. Polska, podobnie jak np. Irlandia, została uznana za obszar podwyższonego ryzyka epidemicznego. Od 17 października restrykcjami objęte były tylko osoby wjeżdżające do Niemiec z wybranych województw naszego kraju.

Decyzją niemieckich władz od 17 października 2020 r. województwa kujawsko-pomorskie, małopolskie, podlaskie, pomorskie i świętokrzyskie zostały uznane za obszary podwyższonego ryzyka epidemicznego, a od 24 października (sobota) za obszar ten będzie uznawana cała Polska. Osoby wjeżdżające do Niemiec z takiego terenu przechodzą obowiązkową kwarantannę, chyba że przedstawią ważny negatywny wynik testu na COVID-19. Szczegóły dotyczące kwarantanny i testów znajdziesz na stronie gov.pl w zakładce „Testy i kwarantanna w Niemczech”.

Opisane zasady dotyczące kwarantanny lub posiadania negatywnego wyniku testu na COVID-19 nie dotyczą:

  • pracowników transportu kolejowego (i innych rodzajów transportu) przekraczających granicę służbowo;
  • osób, które przekraczają granicę w związku z wykonywaniem pracy w obszarach przygranicznych;
  • osób przejeżdżających przez terytorium Niemiec tranzytowo.

Szczegółowe informacje dotyczące tych ograniczeń zawarte są w komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.