Ogłoszono przetarg na przebudowę dworca Łódź Kaliska [WIZUALIZACJE]

Ogłoszono przetarg na przebudowę dworca Łódź Kaliska [WIZUALIZACJE]

PKP S.A. ogłosiły długo wyczekiwany przetarg na przebudowę dworca kolejowego Łódź Kaliska. Prace mają zostać zrealizowane w ciągu 104 tygodni od dnia podpisania umowy.

Głównym założeniem projektowym dla zagospodarowania terenu jest utworzenie przestrzeni w najbliższym otoczeniu dworca o wysokim komforcie użytkowania przez podróżnych przy uwzględnieniu dostosowania do użytkowania przez osoby o ograniczonej możliwości poruszania się.

Kolejowa spółka zaplanowała uporządkowanie placu dworcowego oraz utworzenie parkingu dla samochodów osobowych po północnej stronie budynku dworca wraz z pochylniami: wjazdową oraz wyjazdową, łączącymi plac dworcowy z parkingiem.

Plac dworcowy został zaprojektowany w sposób by ułatwić dostęp podróżnym docierającym do budynku dworca pieszo, komunikacją miejską, samochodami oraz rowerami. Poszczególne udogodnienia zostały zaprojektowane tak, aby dostęp do nich był czytelny oraz łatwy (również dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się).

Główne wejście do holu dworca zaprojektowano od strony południowej budynku – w miejscu istniejącego wejścia głównego. Dodatkowe wejście do budynku od strony parkingu naziemnego zaproponowano się po przeciwległej stronie od wejścia głównego – od strony północnej, w postaci zespołu dwóch dźwigów windowych.

Z holu głównego będzie dostęp do peronów, poczekalni dla dzieci, do pomieszczeń kas biletowych i punktu informacji, do ogólnodostępnych pomieszczeń sanitarnych w postaci zespołu toalet damskich, męskich, toalety dla osób niepełnosprawnych oraz do pomieszczenia dostosowanego do korzystania przez opiekuna z dzieckiem, a także do pomieszczeń technicznych, pomieszczenia ochrony.

W budynku dworca wydziela się trzy główne powierzchnie: publiczną, pod wynajem oraz techniczną. Powierzchnia publiczna – ogólnodostępna związana jest z obsługą podróżnych. Powierzchnia pod wynajem obejmuje pomieszczenia przewoźników oraz pomieszczenia przeznaczone pod wynajem przez firmy zewnętrzne.

W trakcie przebudowy, obsługa podróżnych będzie odbywała się w kontenerowym dworcu tymczasowym.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2023 r. o godz. 12:00. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.